Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Bioceramics
Learning outcome:
Student knows the classification of ceramic biomaterials and scope of their application in medicine.
Connections with FLO:
  • IM2A_W03
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
  • IM2A_W15
    Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych