Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Bioceramics
Learning outcome:
Student knows and understands manufacturing technologies of various forms of bioceramic implant materials (powders, granules, dense and porous implants, coatings)
Connections with FLO:
  • IM2A_W03
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań