Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Bioceramics
Learning outcome:
Student knows the principles for the assessment of physicochemical and biological ceramic implants in vitro and in vivo.
Connections with FLO:
  • IM2A_W04
    Ma podstawową wiedzę z zakresu biochemii i biologii umożliwiającą zrozumienie zjawisk występujących w podstawowych procesach biotechnologicznych, w tym dotyczących wytwarzania materiałów oraz sposobu biodegradacji tych materiałów.