Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Bioceramics
Learning outcome:
Student is able to design materials to fill bone defects, that differ in composition, microstructure and mechanical strength.
Connections with FLO:
 • IM2A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
 • IM2A_U04
  Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej.
 • IM2A_U08
  Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki
 • IM2A_U11
  Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów