Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Bioceramics
Learning outcome:
The student is aware of the therapeutic effects and the possible side effects of implant materials used in bone substitution
Connections with FLO:
  • IM2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
  • IM2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych