Module also offered within study programmes:
Code Study programme
EAR-1-113-s Automatics and Robotics - full-time studies first-cycle studies
EAR-2-111-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-113-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-129-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-219-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-220-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-224-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EEL-1-118-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-1-218-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-2-102-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-112-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-112-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-113-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-113-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-208-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-212-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-222-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-223-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-223-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-112-GK-s Computer Science (Grafika komputerowa) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-114-SI-s Computer Science (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-116-SY-s Computer Science (Systemy inteligentne) - full-time studies second-cycle studies
EME-1-118-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies first-cycle studies
EME-2-111-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-112-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Matuszek Krzysztof (usmatusz@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr Matuszek Krzysztof (usmatusz@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Wykład dotyczy rozumienia podstawowych zagadnień życia społecznego oraz analizy procesów społeczno-kulturowych, politycznych oraz gospodarczych, zachodzących w Polsce i w świecie współczesnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Activity during classes
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. Test
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Społeczeństwo, socjologia jako nauka, teorie socjologiczne.
2. Instytucje i problemy społeczne (rodzina, kontrola społeczna, religia).
3. Kultura i tradycja (kapitał kulturowy i funkcje tradycji).
4. Władza, zróżnicowanie społeczne, kapitalizm, konflikty społeczne.
5. Zmienność społeczna i wizje dziejów.
6. Nowoczesność, ponowoczesność i globalizacja.
7. Rozchwianie aksjologiczne społeczeństwa i ładu instytucjonalnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

60% kolokwium
40% aktywne uczestnictwo

Prerequisites and additional requirements:

Ocena za uczestnictwo w wykładach oraz za wynik końcowego pisemnego sprawdzianu w formie testu. Absencja na wykładach powyżej czterech nieobecności wymaga ustnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem.

Recommended literature and teaching resources:

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002
Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krzysztof Matuszek, Zmienność i ciągłość w perspektywie teorii socjologicznych, w: „Studia Humanistyczne”, wyd. AGH, Kraków 2004.
2. Krzysztof Matuszek, O świecie przeżywanym, w: “Stawanie się społeczeństwa”, red. Andrzej Flis, wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006.

Additional information: