Module also offered within study programmes:
Code Study programme
EAR-1-114-s Automatics and Robotics - full-time studies first-cycle studies
EAR-2-111-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-116-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-127-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-215-KS-s Automatics and Robotics (Komputerowe systemy sterowania) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-220-IS-s Automatics and Robotics (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - full-time studies second-cycle studies
EAR-2-224-IO-s Automatics and Robotics (Intelligent control systems) - full-time studies second-cycle studies
EEL-1-114-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-1-214-s Electrotechnics - full-time studies first-cycle studies
EEL-2-109-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-110-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-110-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-112-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-112-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-218-EN-s Electrotechnics (Energoelektronika i napęd elektryczny) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-218-PT-s Electrotechnics (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-218-SG-s Electrotechnics (Smart Grids Technology Platform) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-219-AP-s Electrotechnics (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - full-time studies second-cycle studies
EEL-2-219-EE-s Electrotechnics (Elektroenergetyka) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-115-SI-s Computer Science (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-116-GK-s Computer Science (Grafika komputerowa) - full-time studies second-cycle studies
EIT-2-117-SY-s Computer Science (Systemy inteligentne) - full-time studies second-cycle studies
EME-1-115-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies first-cycle studies
EME-2-112-s Microelectronics in industry and medicine - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Konflikty współczesnego świata
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-110-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Module summary

Konflikty współczesnego świata

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. Activity during classes
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. Test
Knowledge
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. Test
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Konflikty współczesnego świata

1. Ogólna charakterystyka konfliktów w XX wieku – 2 godz.
2. Podstawowe pojęcia związane z nacjonalizmem i terroryzmem – 2 godz.
3. Zasięg i geografia konfliktów – 1 godz.
4. Nacjonalizm jako źródło konfliktów – 1 godz.
5. Konflikty w Europie środkowo-wschodniej – 4 godz.
6. Konflikt bałkański – 2 godz.
7. Konflikty narodowościowe na obszarze b. ZSRR – 4 godz.
8. Konflikt bliskowschodni – 2 godz.
9. Działalność ETA, RAF i Czerwonych Brygad – 6 godz.
10. Terroryzm świata islamu – 4 godz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

kolokwium 80%
aktywność na zajęciach 20%

Prerequisites and additional requirements:

Obecność obowiązkowa. Student może zaliczyć nieobecność podczas konsultacji przed kolokwium zaliczeniowym.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wykaz publikacji: http://bpp.agh.edu.pl/autor/kwiek-julian-00432

Additional information: