Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
From Tolkien to Brown. XX and XXI centuary popular literature
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-113-PT-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Module summary

Od Tolkiena do Browna.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zbudowanie postawy krytycznej wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społecznego zaplecza Activity during classes,
Examination,
Essay
M_K002 Samodzielnie podejmuje i rozwiązuje postawione przed nim zadania teoretyczne i praktyczne. Presentation,
Project
Skills
M_U001 umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów Activity during classes,
Examination,
Essay
Knowledge
M_W001 kurs buduje kompetencje uczestników w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań Activity during classes,
Examination,
Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zbudowanie postawy krytycznej wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społecznego zaplecza + - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i rozwiązuje postawione przed nim zadania teoretyczne i praktyczne. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 kurs buduje kompetencje uczestników w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Co czytamy? Analiza ostatnich rankingów sprzedaży. Fenomen bestselleru. Konstrukcja i recepcja wybranych bestsellerów.
2. Od Conan Doyle’a do Katarzyny Bondy – literatura kryminalna. Geneza gatunku, typologia, konstrukcja narracji i postaci w najważniejszych powieściach kryminalnych.
3. Fantasy – wątki mitologiczne w powieściach Tolkiena i Sapkowskiego
4. Science fiction – nowe technologie, kontakty z Obcymi, utopie i antyutopie w literaturze
5. Horror – od powieści gotyckiej, przez thriller do Zmierzchu. Geneza, funkcja i ewolucja postaci wampira w literaturze.
6. Komiks – geneza gatunku, prekursorzy, najważniejsze komiksy XX i XXI w.
7. Literatura współczesna a niektóre prądy artystyczne i intelektualne – surrealizm, postmodernizm
8. Fenomen książki kultowej – od Wilka stepowego Hessego po W drodze Keruaca. Co jest kultowe dzisiaj?
9. Jak żyć? Fenomen poradników i literatury „mądrościowej”
10. Teorie spiskowe w literaturze – od Eco po Browna
11. Wątki religijne i new age’owe w książkach
12. Najważniejsze ekranizacje literatury popularnej
13. Nowe zjawiska literackie – literatura w sieci, liberatura
14. Omówienie prac studentów. Odczytanie najlepszych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy 80%
Ocena aktywności 20%

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania do zaliczenia kursu:
Obowiązkowa znajomość treści wykładów i lektur podstawowych.
Napisanie artykułu na ustalony z prowadzącym temat związany z szeroko pojętą kulturą popularną i audiowizualną. Rozmiar tekstu to ok. 5-8 stron (z bibliografią). Nieprzekraczany termin oddania prac zostanie ogłoszony na pierwszych zajęciach. Warto konsultować postępy prac z prowadzącym.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.
D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.
Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A.Gromkowska-Melosik i Z.Melosik, Kraków 2010 (stąd przynajmniej studia: Z.Melosika, J.Barańskiego).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne pod adresem: http://bpp.agh.edu.pl/autor/guja-jowita-06185

Additional information:

Integralną częścią zaliczenia jest rozmowa poświęcona napisanemu esejowi. Pomocna dla studentów lista problemów zostanie opublikowana w trakcie kursu.