Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern ..
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIPM-3-019-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Knych Tadeusz (tknych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Knych Tadeusz (tknych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować warsztat pracy umożlwiający zdobycie wiedzy na temat przetwórstwa miedzi i aluminium IPM3A_U05, IPM3A_K01 Involvement in teamwork,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować procesy przetwórstwa przy wykorzystaniu standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej aluminium i miedzi IPM3A_U03, IPM3A_U01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę procesów przetwórstwa aluminium i miedzi pod kątem stopnia zaawansowania procesu oraz efektywności ekonomicznej IPM3A_U03, IPM3A_U01 Report,
Presentation,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować program oraz metodykę zaawansowanych procesów przetwórczych miedzi aluminium IPM3A_U04, IPM3A_U03 Test results,
Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania procesów przetwórstwa metali nieżelaznych oraz ich stopów IPM3A_W01, IPM3A_W02 Examination,
Activity during classes
M_W002 Student zna trendy w rozwoju zaawansowanych procesów przetwórstwa aluminium i miedzi IPM3A_W03, IPM3A_W02 Participation in a discussion,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie przetwórstwa aluminium i miedzi IPM3A_W01, IPM3A_W02 Participation in a discussion,
Presentation,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować warsztat pracy umożlwiający zdobycie wiedzy na temat przetwórstwa miedzi i aluminium - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować procesy przetwórstwa przy wykorzystaniu standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej aluminium i miedzi - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę procesów przetwórstwa aluminium i miedzi pod kątem stopnia zaawansowania procesu oraz efektywności ekonomicznej - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować program oraz metodykę zaawansowanych procesów przetwórczych miedzi aluminium - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania procesów przetwórstwa metali nieżelaznych oraz ich stopów - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna trendy w rozwoju zaawansowanych procesów przetwórstwa aluminium i miedzi - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie przetwórstwa aluminium i miedzi - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Definicja przetwórstwa metali. Technologie produkcji katod miedzianych, problem ich jakości, procesy topienia katod Cu i ich odlewania w półwyroby. Metody ciągłego odlewania, metody półciągłego odlewania, metody ciągłego odlewania i walcowania. Linie technologiczne wytwarzania walcówki miedzianej. Linie technologiczne przetwarzania walcówki na druty. Linie technologiczne przetwarzania drutów na żyły kablowe. Problemy jakościowe oraz wyposażenie laboratoriów badawczych w obrębie technologii przetwórstwa katod Cu na półwyroby i wyroby. Stopy miedzi na cele elektryczne i inne. Technologie produkcji półwyrobów i wyrobów na cele inne niż elektryczne (procesy wyciskania, procesy walcowania na gorąco, procesy walcownia na zimno, procesy wyciskania ciągłego, specjalne i zaawansowane metody przetwórstwa miedzi.
Technologie wytwarzania aluminium pierwotnego. Podział stopów aluminium na serie w zakresie stopów do przeróbki plastycznej oraz stopów odlewniczych Procesy topienia, odlewania i przetwórstwa aluminium i stopów aluminium. Technologie produkcji walcówki Al i ze stopów aluminium. Na cele elektryczne. Procesy przetwarzania walcówki na druty. Procesy przetwarzania dryutow na zyły kablowe. Metody badań wyrobów i półwyrobów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 28 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% ocena z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. M.Ashby, D.R.H.Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
2. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,199212 1993
3. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
4.H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
5. Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999. ISBN 3870172614.
6. Davis, J Aluminium and Aluminium Alloys: ASM Speciality Handbook.. The Materials Information Society, 1993. ISBN 0-87170-496-X.
7. Hirsch, J. Skrotzki, B. Gottste, G. Aluminium Alloys. Their Physical and Mechanical Properties. Volume 2. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32367-8.
8. Altonpohl, D G. Aluminium: Technology, Applications and Environment. TMS-AIME, 1998. ISBN-10: 0873394062.
9. Nadella, R. Eskin, D G. Du, Q.Macrosegregation in Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. Netherlands Institute for Metals Research, Progress in Materials Science, 2008, Vol. 53, Issue 3. Pages 421 – 480.
10. Eskin, D G. Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. CRC press, 2008. , 24, 108. ISBN 13:978-1-4200-6281-6.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None