Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja interpersonalna i antropologia komunikacji
Course of study:
2017/2018
Code:
JIS-1-207-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest prezentacja współczesnych koncepcji komunikacji w kontekście zachodzących przemian kulturowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych w procesie komunikacji IS1A_K01, IS1A_K04, IS1A_K02, IS1A_K03, IS1A_K01, IS1A_K03, IS1A_K05, IS1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U003 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące zjawiska komunikacji IS1A_U01, IS1A_U05, IS1A_U05, IS1A_U01 Essay
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej IS1A_W19 Participation in a discussion
M_W002 Student zna i rozumie praktyczne problemy związane ze zjawiskiem komunikacji zwłaszcza w kontekście rzeczywistości wirtualnej IS1A_W18, IS1A_W19 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych w procesie komunikacji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U003 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące zjawiska komunikacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie praktyczne problemy związane ze zjawiskiem komunikacji zwłaszcza w kontekście rzeczywistości wirtualnej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rozwój nowych mediów, a przede wszystkim wirtualnego świata otwiera ciągle nowe perspektywy, a jednocześnie stawia nas w bezprecedensowej sytuacji, ponieważ konieczne staje się wypracowanie nowych, niekonwencjonalnych formuł komunikacji. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z tą problematyką w świecie współczesnym. Zostaną omówione najważniejsze koncepcje komunikacji, jak i jej podstawowe typy oraz społeczny wymiar. Ważnym elementem zajęć będzie przedstawienie współczesnych praktyk doskonalenia komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza w kontekście działań liderów.
• Współczesne teorie komunikacji
o Komunikacja w kulturze – kultura komunikacji
o Komunikacja jako wypowiedź
o Komunikacja niewerbalna
o Komunikacja jako interpretacja
o Wizualność w komunikacji
• Społeczne aspekty komunikacji
o Komunikacja i płeć
o Porozumienie między pokoleniami
o Problem komunikacji masowej
o Społeczeństwo sieci
• Komunikacja lidera
o Komunikacja w zespole
o Mit bohaterski i ścieżka lidera
o Paradygmat gry
o Jak opowiadać swoją historię

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 9 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

obecność na zajęciach – 30%
praca pisemna – 50%
aktywność na zajęciach – 20%

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA
R.B. Adler, Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2011
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003
Y. Winkin, Antropologia komunikacji, Warszawa 2007
D. Kahneman, Pułapki myślenia. o myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012
P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999
LITERATURA DODATKOWA
E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona E-osobowości, Kraków 2012
E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2005
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2011.
M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013
J. Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014
B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Kraków 2008
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.
M. Maffesoli, Czas plemion, Warszawa 2008
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2015
D. Riesman, Samotny tłum, Kraków 2011
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010
M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. Język serca, Warszawa 2003
P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Gliwice 2012.
S. Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki a mniej od siebie nawzajem, Kraków 2013
V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków 2005
B.L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1992
P. G. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobry ludzie czynią zło?, Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Polish Journal of Arts and Culture, MONOGRAFIE II, Kraków 2013; Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „The Polish Journal of The Arts and Culture” 8 (5/2013)

Additional information: