Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-107-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-108-GN-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Mathematics

 
DGK-2-102-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-103-GN-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DGK-2-104-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-105-GN-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
DGK-2-106-GN-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 3
+

Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DGK-2-101-GN-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-201-GN-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGK-2-202-GN-n 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
DGK-2-203-GN-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
+
DGK-2-208-GN-n 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-204-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGK-2-205-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGK-2-206-GN-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-301-GN-n 27 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 63 6
+
DGK-2-302-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-304-GN-n 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
DGK-2-305-GN-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Non-technical

 
DGK-2-306-GN-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Other Basic

 
DGK-2-303-GN-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-402-GN-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-403-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGK-2-404-GN-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Thesis

 
DGK-2-401-GN-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+