Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-307-n-K
Name:
WytXXX
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ślizowski Jarosław (slizow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Ślizowski Jarosław (slizow@agh.edu.pl)
mgr inż. Polański Krzysztof (polanski@agh.edu.pl)
dr inż. Serbin Karolina (serbin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student zna stan odkształcenia GG1A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów oraz hipotezy wytrzymałościowe oraz teorie energii sprężystej. Zasady obliczania rozciągania, ściskania i ścinanie. GG1A_U01, GG1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W003 Student zna własności ciał stałych i stan naprężenia. GG1A_U01, GG1A_W02, GG1A_W01 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W004 Student zna podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. GG1A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student zna stan odkształcenia + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów oraz hipotezy wytrzymałościowe oraz teorie energii sprężystej. Zasady obliczania rozciągania, ściskania i ścinanie. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna własności ciał stałych i stan naprężenia. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe założenia mechaniki ciała odkształcalnego. Własności ciał stałych. Stan naprężenia. Siły zew. i wew., naprężenie. Jednoosiowy stan naprężenia. Płaski stan naprężenia i wyznaczanie nap. głównych. Przestrzenny stan naprężenia. Koła naprężeń, równania równowagi ciała. Stan odkształcenia. Składowe stanu odkształcenia. Odkształcenie objętościowe i postaciowe. Wzajemna zależność stanu naprężenia i odkształcenia. Prawo Hooke’a. Uogólnione prawo Hooke’a. Proste ścinanie. Układy płaskie. Podstawy doświadczalne w wytrzymałości materiałów. Hipotezy wytrzymałościowe. Energia sprężysta. Rozciąganie i ściskanie. Ścinanie.

Auditorium classes:

Ćwiczenia audytoryjne Określanie sił wewnętrznych przy jednoosiowym ściskaniu i rozciąganiu oraz analiza naprężeń. Obliczanie elementów konstrukcji pracujących na rozciąganie i ściskanie o zróżnicowanych przekrojach z uwzględnieniem ciężaru własnego. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Konstrukcja koła Mohra. Obliczanie momentów bezwładności. Układy statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne Obliczanie i konstrukcja wykresów w belkach zginanych pod różnymi obciążeniami.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 25 h
Participation in lectures 9 h
Participation in auditorium classes 9 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Mechanika Ogólna.

Recommended literature and teaching resources:

1.Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa 1997 2.Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, T. 1, T. 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996
3. Sałustowicz A., Filcek H., Wytrzymałość Materiałów cz. 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 1958
4.Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None