Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-309-n-K
Name:
Driloling
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Śliwa Tomasz (sliwa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Śliwa Tomasz (sliwa@agh.edu.pl)
mgr inż. Złotkowski Albert (azlot@agh.edu.pl)
dr inż. Skrzypaszek Krzysztof (varna@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość potrzeby pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za pracę w zespole zgodnie z zasadami bhp. GG1A_K04, GG1A_K03 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi wykonać badania podstawowych parametrów fizyczno-mechanicznych skał i je zinterpretować pod kątem ich urabialności. GG1A_U17, GG1A_U10 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 potrafi dobrać narzędzie wiercące oraz dolny zestaw przewodu wierniczego do wierceń poszukiwawczych. GG1A_U17, GG1A_U10, GG1A_U12 Examination,
Test
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie z zakresu prac wiertniczych GG1A_U07, GG1A_U01 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat właściwości fizyczno-mechanicznych skał przydatnych do doboru świdrów wiertniczych. GG1A_W17, GG1A_W26, GG1A_W28 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie otworów wielkośrednicowych i normalnośrednicowych oraz geotechnicznych. GG1A_W05 Examination
M_W003 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu tprowadzenia prac wiertniczych dla poszukiwań złóż surowców stałych oraz pozyskiwania wód podziemnych. GG1A_W13, GG1A_W04 Examination
M_W004 zna konstrukcje otworów hydrogeologicznych, studziennych geotermalnych i poszukiwawczych. GG1A_W13, GG1A_W16, GG1A_W05 Examination
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą rodzaje maszyn i urządzeń wiertniczych stosowanych do wierceń wielkośrednicowych, normalnośrednicowych i inżynieryjnych. GG1A_W07 Examination
M_W006 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w wiertnictwie wielko-, normalno- i małośrednicowy. GG1A_W14, GG1A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość potrzeby pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za pracę w zespole zgodnie z zasadami bhp. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać badania podstawowych parametrów fizyczno-mechanicznych skał i je zinterpretować pod kątem ich urabialności. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać narzędzie wiercące oraz dolny zestaw przewodu wierniczego do wierceń poszukiwawczych. - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie z zakresu prac wiertniczych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat właściwości fizyczno-mechanicznych skał przydatnych do doboru świdrów wiertniczych. - - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie otworów wielkośrednicowych i normalnośrednicowych oraz geotechnicznych. + + + - - - - - - - -
M_W003 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu tprowadzenia prac wiertniczych dla poszukiwań złóż surowców stałych oraz pozyskiwania wód podziemnych. + + + - - - - - - - -
M_W004 zna konstrukcje otworów hydrogeologicznych, studziennych geotermalnych i poszukiwawczych. + + - - - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą rodzaje maszyn i urządzeń wiertniczych stosowanych do wierceń wielkośrednicowych, normalnośrednicowych i inżynieryjnych. + + - - - - - - - - -
M_W006 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w wiertnictwie wielko-, normalno- i małośrednicowy. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wiertnictwo

Metody wiercenia otworów i charakterystyka podzespołów wiertnic.
Cele wierceń.
Technika wierceń wielkośrednicowych, normalnośrednicowych i małośrednicowych.
Wiercenie otworów hydrogeologicznych, studziennych, geotermalnych i naftowych.
Sprzęt, narzędzia wiertnicze i narzędzia pomocnicze.
Płyny wiertnicze, Technologia prawego i lewego obiegu płuczki.
Technologie wiercenia młotkami wgłębnymi
Konstrukcje otworów wiertniczych o różnym przeznaczeniu, pionowe, kierunkowe i inne.
Rodzaje kolumn rur okładzinowych. Charakterystyka rur okładzinowych oraz technologii rurowania otworów wiertniczych.
Metody obliczania ciśnień oddziaływujących na kolumny rur okładzinowych.
Uzbrojenie i wyposażenie techniczne kolumn rur okładzinowych.
Metody cementowania otworów wiertniczych.
Prace zakończeniowe w otworach hydrogeologicznych, studziennych, geotermalnych i naftowych oraz wykonywanych dla potrzeb górnictwa podziemnego, odkrywkowego, skalnego ochrony środowiska i inżynierii środowiska.
Rekonstrukcje otworów wiertniczych.
Przewód wiertniczy. Narzędzia wiercące.

Auditorium classes:
Obliczenia z zakresu wiertnictwa

Projektowanie hydraulicznych parametrów wiercenia dla prawego i lewego obiegu płuczki wiertniczej .
Obliczenia wytrzymałościowe przewodu wiertniczego.
Dobór świdrów.

Laboratory classes:
Komputerowe wpomaganie wierceń

Komputerowe projektowanie wiercenia otworu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 7 h
Realization of independently performed tasks 49 h
Participation in lectures 18 h
Participation in auditorium classes 9 h
Participation in laboratory classes 8 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.CZĄSTKA J. ,: WIERTNICTWO . ,WYDAWNICTWO ŚLĄSK KATOWICE 1975.
2.GONET A., RZYCZNIAK M., STRYCZEK S. :„ZADANIA DO ĆWICZEŃ Z WIERTNICTWA”, SKRYPTY UCZELNIANE NR 1506, AGH, KRAKÓW . 1997;
3.GONET A., STRYCZEK S., RZYCZNIAK M. : „PROJEKTOWANIE OTWORÓW WIERTNICZYCH. ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI”, WYDAWNICTWO AGH. KRAKÓW 2004;
4.GONET A., MACUDA J.: WIERTNICTWO HYDROGEOLOGICZNE, AGH 2004
5.GONET A., ZIĘBA A., WÓJCIK M., PAWLIKOWSKA J.: WIERCENIA RDZENIOWE, AGH KRAKÓW 2007
6.MISKA S., STRYCZEK S. :„PROJEKTOWANIE OTWORÓW WIERTNICZYCH”, SKRYPTY UCZELNIANE NR 775 , AGH, KRAKÓW 1980;
7.MITCHELL R. DRILLING ENGINEERING, SPE 2006
8.RACZKOWSKI J. : TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH. WYDAWNICTWO „ŚLĄSK”. KATOWICE 1981.
9.STRYCZEK S., GONET A., RZYCZNIAK M.: „TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH I ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH”, AGH, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO – DYDAKTYCZNE, KRAKÓW 1999;
10.SZOSTAK L. „WIERCENIE GŁĘBOKICH OTWORÓW”, WYDAWNICTWO „ŚLĄSK”, KATOWICE 1973;
11.SZOSTAK L., CHRZĄSZCZ W., WIŚNIOWSKI R.: „NARZĘDZIA WIERCĄCE.” WYDAWNICTWA AGH. KRAKÓW 1996 R.
12.SZOSTAK L.: WIERTNICTWO . WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE. 1989
13.WOJNAR K.: „WIERTNICTWO. TECHNIKA I TECHNOLOGIA”, PWN, KRAKÓW. 1993

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kierunki adaptacji odwiertów naftowych — Directions of oil boreholes adaptation / Andrzej GONET, Jan MACUDA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Tomasz ŚLIWA // W: Netradiční metody vyuzití lozisek : [třetí mezinárodní konference] / VSB – TU Ostrava. — Ostrava : VSB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy bánské – Technické univerzity Ostrava = Transactions of the VSB – Technical University Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko – geologická = Mining and Geological Series. Monografie = Monograph ; 15). — S. 71–76. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr., Streszcz. — Toż.: Netradiční metody vyuzití lozisek [Dokument elektroniczny] : III. mezinárodní konference : 6.–7. října, Ostrava 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / VSB-TU Ostrava, \’{U}G AV čR. — [Ostrava : VSB-TU, 2005]. — 1 dysk optyczny. — [(Sborník vědeckých prací Vysoké školy bánské – Technické univerzity Ostrava = Transactions of the VSB – Technical University Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko–geologická = Mining and Geological Series. Monografie = Monograph ; 15)]. — Opis wg obwoluty. — S. 71–76. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr., Streszcz.

Przyczyny krzywienia osi otworów wiertniczych i metody ich pionowania — [The reasons of borehole axis deviation and methods of its correcting] / Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA // W: Geologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty wiercenia otworów na przykładzie szybu SW-4 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. — Lubin : s. n., 2007. — S. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20

Warunki i metodyka projektowania przebiegu osi otworów kierunkowych dubletu geotermalnego — Conditions and methodology of directional wells path project for geothermal doublet / Tomasz ŚLIWA, Mateusz Bedzyk // Technika Poszukiwań Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2003 R. 42 nr 4 s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

Chosen aspects of drilling services : monograph / ed. Dariusz KNEZ ; Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2014. — 118, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-691-8

Drilling bits in percussive-rotary drilling technology (down the hole DTH) / Tomasz ŚLIWA, Paweł Śnieżek // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 4, s. 453–462. — Bibliogr. s. 462, Summ.. — tekst:

Influence of drilling direction on wellbore stresses — Wpływ kierunku wiercenia na naprężenia na ścianie otworu wiertniczego / Dariusz KNEZ, Eddie Megao, Janusz Knez, Tomasz ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 4, s. 697–704. — Bibliogr. s. 704, Streszcz.,

Interpretacja przestrzennego położenia osi otworów wiertniczych w aspekcie ich kolizji — Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2012 nr 3, s. 3–9.

Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Rotary – percussion drilling method – historical review and current possibilities of application / Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Rafał WIŚNIOWSKI, Michał Korzec, Artur Gajdosz, Tomasz ŚLIWA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 2, s. 313–323

echnologiczne aspekty szczelinowania złóż gazu łupkowego — Technological aspects of shale gas deposits fracturing / Dariusz KNEZ, Tomasz ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 4, s. 705–709.

Well design using landmark software / Dariusz KNEZ, Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA // W: „Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl’ovodíkov” : XV. medzinárodná vedecko-technická konferencia : Slovenská Republika, Vysoké Tatry, Podbanské, 19.–21.10.2010 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XV. international scientific-technical conference : the conference proceedings / ed. Eliška Horniaková. — Košice : Technical University. Fakulta BERG, 2010

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.