Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-508-n-K
Name:
Horizontal Directional Drilling
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rado Robert (rado@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Rado Robert (rado@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać technologię dla wykonania przewiertu horyzontalnego GG1A_U04, GG1A_U10 Test
M_U002 Student potrafi ocenić dobrać narzędzia wiertnicze do wykonania przewiertu horyzontalnego oraz technologiczne parametry wiercenia GG1A_U03, GG1A_U07
M_U003 Potrafi wybrać, odczytać i wykorzystać istniejącą dokumentację techniczno-geologiczną pod względem jej przydatności do wykonania projektu przewiertu sterowanego. GG1A_U03, GG1A_U01 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe techniki wykonywania przewiertów horyzontalnych. GG1A_W10, GG1A_W07, GG1A_W13, GG1A_W06 Test
M_W002 Student zna podstawowe techniki wykonywania przewiertów sterowanych GG1A_W17, GG1A_W05 Test
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą metodykę projektowania prac HDD GG1A_W06
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać technologię dla wykonania przewiertu horyzontalnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić dobrać narzędzia wiertnicze do wykonania przewiertu horyzontalnego oraz technologiczne parametry wiercenia - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wybrać, odczytać i wykorzystać istniejącą dokumentację techniczno-geologiczną pod względem jej przydatności do wykonania projektu przewiertu sterowanego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe techniki wykonywania przewiertów horyzontalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki wykonywania przewiertów sterowanych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą metodykę projektowania prac HDD + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Horyzontalne przewierty sterowane

Podział metod budowy podziemnych instalacji rurowych. Charakterystyka techniki i technologii wykonywania i sterowania przewiertem horyzontalnym (HDD). Trajektorie przewiertów horyzontalnych i ogólne zasady projektowania trajektorii. Urządzenia wiertnicze. Budowa przewodu wiertniczego. Narzędzia wiertnicze stosowane w metodach przewiertów horyzontalnych. Techniki pomiaru położenia oraz orientacji narzędzi wiertniczych. Rola płuczki wiertniczej. Rury osłonowe i produktywne – materiały i zastosowanie.

Project classes:
Projekt z zakresu technologii wykonywania przewiertów horyzontalnych.

Projekt przewiertu doboru wiertnic, płuczki wiertniczej, trajektorii, rur stosowanych w przewiertach HDD, orientacji narzędzi wiertniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 10 h
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 25 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe x 0,70 + ocena z projektu x 0,3

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z Wiertnictwa Górnictwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. BIELECKI R. SCHREYER J. GUIDELINES FOR SELECTING CONSTRUCTION METHODS FOR EART-LAID LINES UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT AND ECONOMIC ASPECTS. GSTT-DOKUMENTATION. TRENCHLESS LAYNING AND REPAIRING PIPES IN GERMANY, HAMBURG 1997
2. KULICZKOWSKI A. RURY KANALIZACYJNE T.1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE, MONOGRAFIA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 28. KIELCE 2001
3. MADRYAS C. KOLONKO A. WYSOCKI L. KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW 2002.
4. STEIN D, MOELERS K., BIELECKI R. M.,VERLAG FUER ARCHITEKTUR UND TECHNISCHE WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1989
5. ZWIERZCHOWSKA A.: OPTYMALIZACJA DOBORU METOD BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, KIELCE 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie. Oddany w formie elektronicznej umożliwiającej prezentację oraz wersji “papierowej” w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie.

Wykłady – obowiązkowa.

Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie pisemne projektu. Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Nieobecność na więcej niż 20% zajęć wymaga powtarzania całego przedmiotu.