Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multimedia in Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-005-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zaznajomienie z zasadami działania multimediów w zarządzaniu i umiejętność wykorzystania tego w praktyce gospodarczej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Określenie najważniejszych elementów wpływających na wybrane zjawisko IE1A_K07 Report
Skills
M_U001 Pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych, oraz wykonanie projektu ekonometrycznego IE1A_U01 Project
Knowledge
M_W001 1. Określenie, rola i podział multimediów w zarządzaniu IE1A_W16 Oral answer
M_W002 2. Narzędzia gromadzenia, przetwarzania i przekazu informacji. IE1A_W01, IE1A_W10, IE1A_W11 Presentation
M_W003 3. Systemy wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji, oraz ich zastosowanie. IE1A_W16, IE1A_W05 Project
M_W004 4. Komunikacja w zarządzaniu z wykorzystaniem technologii informatycznych IE1A_W11 Scientific paper
M_W005 5. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem programów komputerowych IE1A_W04 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Określenie najważniejszych elementów wpływających na wybrane zjawisko - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych, oraz wykonanie projektu ekonometrycznego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Określenie, rola i podział multimediów w zarządzaniu + + - - - - - - - - -
M_W002 2. Narzędzia gromadzenia, przetwarzania i przekazu informacji. + + - - - - - - - - -
M_W003 3. Systemy wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji, oraz ich zastosowanie. + + - - - - - - - - -
M_W004 4. Komunikacja w zarządzaniu z wykorzystaniem technologii informatycznych + + - - - - - - - - -
M_W005 5. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem programów komputerowych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podział i charakterystyka technik multimedialnych wykorzystywanych w zarządzaniu, ich rola, możliwe zastosowania i ograniczenia
 2. Komunikacja w zarządzaniu, sieci komunikacyjne, Internet, narzędzia gromadzenia, przetwarzania i przekazu informacji.
 3. Systemy wspomagania zarządzania ich znaczenie i możliwe zastosowanie, systemy MPR, ERP, CIM
 4. Zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem IT, wybrane problemy wraz z przykładami zastosowań
 5. Systemy informacyjno-decyzyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii , SIZ, SIK, SWD, SE, hurtownie danych.
 6. Strategie integracji systemów informatycznych klasy CAx, PDM, BPE, CRM (dla marketingu) i SCM (dla łańcucha dostaw).
 7. Prognozowanie i szukanie zależności z wykorzystaniem programów statystycznych
Auditorium classes:
 1. Zastosowanie i podział multimediów w zarządzaniu
 2. Ograniczenia i możliwości, oraz rola multimediów w zarządzaniu
 3. Systemy gromadzeni i przetwarzania danych
 4. Komunikacja w zarządzaniu z wykorzystaniem technologii elektronicznych, przykłady
 5. Systemy wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu, przykłady
 6. Zarządznie strategiczne z wykorzystaniem IT
 7. Prognozowanie i badanie zależności z wykorzystaniem programów statystycznych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektu, prezentacji i aktywności ba zajęciach. Nieobecności na ćwiczeniach będą uzupełniane poprzez pracę pisemna.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza wprowadzających z zakresu przedmiotów: podstawy zarządzania i ekonomii, oraz z zakresu technologii informatycznej i komunikacyjnej. Studiowanie literatury przedmiotu, oraz przeglądanie wiadomości z tego zakresu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
2. Kasprzak T.: Biznes i technologie informacyjne, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003
3. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzani, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002
4. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie czwarte, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002, internet: www.uci.agh.edu.pl katalog materiałów dydaktycznych-książki.
5. Stoner J.A.F.,Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
6. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 19991.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J.: Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. : Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, 2014.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów