Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Scripting Languages
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-202-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, także w środowisku międzynarodowym, przyjmując w niej różne role IE1A_U11, IE1A_K03, IE1A_K02, IE1A_U16 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi projektować i uruchamiać aplikacje w języku Python IE1A_U10 Activity during classes
M_U002 Potrafi wykorzystać techniki programowania skryptowego do budowy narzędzi wspomagających zarządzanie IE1A_W16, IE1A_W15, IE1A_U01 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Potrafi projektować i uruchamiać aplikacje w języku Python IE1A_W12 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, jakości, i cyklu życia aplikacji w języku Python IE1A_W24 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, także w środowisku międzynarodowym, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi projektować i uruchamiać aplikacje w języku Python - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać techniki programowania skryptowego do budowy narzędzi wspomagających zarządzanie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi projektować i uruchamiać aplikacje w języku Python + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, jakości, i cyklu życia aplikacji w języku Python + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przegląd języków skryptowych
- Podział języków na skryptowe i kompilowane
- Przegląd najważniejszych języków skryptowych
- Python. Historia Python’a. Python jako projekt OpenSource.
Podstawowe struktury i typy danych. Przykłady kodu.
Instrukcje sterujące. Przykłady kodu.
Funkcje, moduły, import modułów. Przykłady kodu.
Programowanie obiektowe, definiowanie klas, wyjątki,
Prosty interfejs graficzny (Tkinter), widżety, dostęp do elementów okna

Project classes:

1-2. Omówienie i przydział projektów
3-5. Konsultacje projektów
6-8. Wygłoszenie referatów opisujących wykonanie projektów, dyskusje.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in laboratory classes 8 h
Preparation for classes 16 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ważona według reguły:
Aktywność podczas wykładów 10 % (max 0.5 pt)
Przygotowanie i wygłoszenie referatu z wykorzystaniem narzędzi FLOSS. 60%
Aktywny udział w dyskusji nad projektami i referatami 30%

Zainteresowane osoby mogą wybrać zaliczenie w formie wygłoszenia referatu podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych.

Warunki uzyskania zaliczenia zostaną doprecyzowane podczas pierwszych zajęć projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna znajomość zasad pracy z komputerem

Recommended literature and teaching resources:

1.Dostępne zasoby sieciowe, witryna projektu Python: www.python.org
2.Van Laningham, Ivan. Tytuł Poznaj Python w 24 godziny / Ivan Van Laningham ; tł. Kamil Cendrowski. Warszawa : Infoland, 2001.
3.Python: receptury / [red. Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher] ; tł. Wojciech Moch, Marek Pętlicki. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006.
4.Python: od podstaw / Peter Norton [et al. ; tł. Rafał Jońca]. Gliwice : Helion, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Prototyping of visualization styles of 3D scalar fields using POV-Ray rendering engine / J. OPIŁA // W: MIPRO 2015 [Dokument elektroniczny] : 38\textsuperscript{th} international convention on Information and communication technology, electronics and microelectronics : May 25-29, 2015, Opatija, Croatia : proceedings / MIPRO Croatian Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rijeka : MIPRO, 2015. ISBN: 978-953-233-083-0 ; e-ISBN: 978-953-233-084-7. — ISSN 1847-3946. — S. 328–333.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.