Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Presentation graphics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-212-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pełech-Pilichowski Tomasz (tomek@agh.edu.pl)
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest wykształcenie umiejętności samodzielnego opracowania i realizacji grafiki prezentacyjnej na zadany temat, zgodnie z przyjętymi dla wybranej dziedziny zasadami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IE1A_K02 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych IE1A_U04 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna narzędzia informatyczne służące prezentacji danych naukowych, w tym ekonomicznych i społecznych oraz zasady wizualnego transferu wiedzy IE1A_W11
M_W002 Posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach IE1A_W07 Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna narzędzia informatyczne służące prezentacji danych naukowych, w tym ekonomicznych i społecznych oraz zasady wizualnego transferu wiedzy + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rola grafiki w prezentacji wyników badań naukowych.
Grafika prezentacyjna w programie Inkscape.
2. Grafika fotorealistyczna w programie POVRay.
3. Animacja komputerowa (VirtualDub, AvideMux, Audacity).
4. Udostępnianie grafiki prezentacyjnej.

Project classes:

1. Omówienie i przydział projektów
2-3. Konsultacje projektów
4. Zaliczenie projektów, dyskusja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Preparation for classes 32 h
Participation in project classes 8 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ważona według reguły:
Aktywność podczas wykładów 10 % (max +0.5 pt).

Realizacja zadanego projektu z wykorzystaniem omawianych narzędzi – 60%
Aktywny udział w dyskusji nad projektami i referatami – 30%

Nieobecność na zajęciach nie wymaga odrabiania zajęć, wyłożony materiał należy opanować w drodze samodzielnych studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna znajomość zasad pracy z komputerem, zaliczony moduł „Technologie Informacyjne”.

Recommended literature and teaching resources:

Dostępne zasoby sieciowe, w tym:
1. Witryna projektu ScPovPlot3D – www.scpovplot3d.sf.net
2. Witryna projektu Inkscape.org
3. Witryny projektów VirtualDub (http://www.virtualdub.org/), AvideMux (http://avidemux.sourceforge.net/,
https://portableapps.com/apps/music_video/avidemux-portable) oraz Audacity (http://www.audacityteam.org/.)

Uzupełniające:
4. Witryna https://docs.google.com/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Wizualizacja jako narzędzie transferu wiedzy, w: Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze – prognozy: kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego: zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza. Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2017, ISBN: 978-83-60775-47-9. — S. 169–182.

2) Business data visualization using ScPovPlot3D, POV-Ray based toolkit — Wizualizacja danych biznesowych z wykorzystaniem opartego na programie POV-Ray pakietu ScPovPlot3D / Janusz OPIŁA // W: Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Rafał Niedbał ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015.

3) Prototyping of visualization designs of 3D vector fields using POVRay rendering engine / J. OPIŁA // W: MIPRO 2016 [Dokument elektroniczny] : 39th international convention, _lampadem tradere _, MIPRO – path to knowledge and innovation, May 30–June 03, 2016, Opatija, Croatia, proceedings / ed. by Petar Biljanović.

4) Wizualna analiza struktury organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzi Open Source — Visual analysis of organizational structure using Open Source tools / Janusz OPIŁA // W: Techniki i technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Adam Sokołowski. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017

Additional information:

W przypadku braku zaliczenia w zwykłym terminie będzie zorganizowane jedno zaliczenie poprawkowe dla wszystkich zainteresowanych, obejmujące całość materiału, polegające na samodzielnym wykonaniu projektu podczas dodatkowego terminu zajęć. Do zaliczenia poprawkowego nie mogą być dopuszczeni studenci, dla których brak zaliczenia powstał w zbiegu z nieusprawiedliwioną absencją na zajęciach obejmującą 3 lub więcej zajęć (pow. 50%).

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie decyduje prowadzący zajęcia w oparciu o Regulamin Studiów AGH.