Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cognitive informatics - introduction
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-213-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ogiela Lidia (logiela@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Ogiela Lidia (logiela@agh.edu.pl)
dr hab. Ogiela Lidia (logiela@agh.edu.pl)
Module summary

Informatyka kognitywna jako nowy kierunek rozwoju nauk informatycznych, ma pokazywać w jaki sposób możliwa jest znaczeniowa interpretacja i analiza różnorodnych zbiorów danych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna role kognitywnych systemów informatycznych IE1A_K05, IE1A_K09, IE1A_K06 Test
Skills
M_U001 Potrafi implementować proste algorytmy sztucznej inteligencji IE1A_U10, IE1A_U01 Project
M_U002 Potrafi projektować inteligentne systemy kognitywnej analizy danych IE1A_U10, IE1A_U19, IE1A_U17 Project
M_U003 Potrafi praktycznie wykorzystać wybrane algorytmy kognitywnych systemów informatycznych IE1A_U10, IE1A_U12, IE1A_U17 Project
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą z zakresu sztucznej inteligencji IE1A_W24, IE1A_W14 Test
M_W002 Dysponuje wiedzą z zakresu inteligentnych systemów informacyjnych IE1A_W24, IE1A_W14 Test
M_W003 Wykorzystuje kognitywne systemy informacyjne do zadań analizy, interpretacji i rozumienia danych IE1A_W24, IE1A_W21, IE1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna role kognitywnych systemów informatycznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi implementować proste algorytmy sztucznej inteligencji - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi projektować inteligentne systemy kognitywnej analizy danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi praktycznie wykorzystać wybrane algorytmy kognitywnych systemów informatycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą z zakresu sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą z zakresu inteligentnych systemów informacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Wykorzystuje kognitywne systemy informacyjne do zadań analizy, interpretacji i rozumienia danych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnień informatyki kognitywnej i systemów kognitywnych – 1h
2. Podstawy analizy kognitywnej – 1h
3. Kategoryzacja w naukach kognitywnych – 1h
4. Kognitywne systemy informacyjne, analiza semantyczna, analiza syntaktyczna – 2h
5. Inteligentne systemy informacyjne przykładem wykorzystania analizy znaczeniowej – 1h
6. Wykorzystanie kognitywnych systemów informacyjnych do zadań analizy, interpretacji i rozumienia danych – 1h
7. Kierunki rozwoju kognitywnych systemów informacyjnych – 1h

Project classes:

1. Praktyczne zagadnienia informatyki kognitywnej i systemów kognitywnych
2. Implementacje wybranych metod analizy kognitywnej
3. Przykłady kategoryzacji kognitywnej
4. Algorytmy kognitywnej analizy semantycznej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładów i projektów – kolokwium zaliczeniowe sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte przez studentów w trakcie całego semestru oraz obecność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy sztucznej inteligencji, podstawy znaczeniowej analizy danych

Recommended literature and teaching resources:

1. L. Ogiela, Podstawy informatyki kognitywnej, Wyd. AGH, Kraków 2011
2. L. Ogiela, M.R. Ogiela, Advances in Cognitive Information Systems, Cognitive Systems Monographs (COSMOS), vol.17, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2012
3. L. Ogiela, M.R. Ogiela, Cognitive Techniques in Visual Data Interpretation, Studies in Computational Intelligence 228, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009
4. G.X. Ritter, J.N. Wilson, Computer Vision Algorithms in Image Algebra, CRC Press, Inc., Boca Raton, 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. L. Ogiela, Podstawy informatyki kognitywnej, Wyd. AGH, Kraków 2011
2. L. Ogiela, M.R. Ogiela, Advances in Cognitive Information Systems, Cognitive Systems Monographs (COSMOS), vol.17, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2012
3. L. Ogiela, M.R. Ogiela, Cognitive Techniques in Visual Data Interpretation, Studies in Computational Intelligence 228, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009

Additional information:

brak