Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Statistical data analysis
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-504-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera wybrane treści dot. wielowymiarowej analizy statystycznej. Jego celem jest poznanie technik statystycznych i narzędzi informatycznych, które pomagają zrozumieć zależności wielowymiarowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji IE1A_K06 Project
Skills
M_U001 Właściwie interpretuje wyniki uzyskane w zakresie klasyfikacji i dyskryminacji, także w kontekście zarządzania ryzykiem. IE1A_U20, IE1A_U03, IE1A_U05 Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Execution of a project
M_U002 Potrafi skutecznie stosować wybrane metody wielowymiarowej analizy danych IE1A_U03, IE1A_U05 Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Presentation
Knowledge
M_W001 Potrafi scharakteryzować poznane statystyczne metody analizy danych w badaniach ekonomicznych (w szczególności w ocenie ryzyka) IE1A_W23, IE1A_W11, IE1A_W10 Execution of a project,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Właściwie interpretuje wyniki uzyskane w zakresie klasyfikacji i dyskryminacji, także w kontekście zarządzania ryzykiem. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skutecznie stosować wybrane metody wielowymiarowej analizy danych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi scharakteryzować poznane statystyczne metody analizy danych w badaniach ekonomicznych (w szczególności w ocenie ryzyka) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe zagadnienia analizy danych.
2. Wybrane modele analizy wariancji (m.in. ANOVA, MANOVA i ANCOVA).
3. Analiza skupień (metody hierarchiczne i podziałowe).
4. Porządkowanie liniowe.
5. Analiza czynnikowa i analiza składowych głównych (PCA).
6. Liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA).

Project classes:

1. Wprowadzenie do pakietu R i do pakietu Statistica
2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do przeprowadzania wielowymiarowej analizy danych w badaniach ekonomicznych
a. Modele klasy ANOVA,
b. analiza skupień (hierarchiczna i podziałowa),
c. porządkowanie liniowe,
d. analiza czynnikowa,
e. analiza składowych głównych,
f. liniowa analiza dyskryminacyjna.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćw. projektowych:
Ocena z projektów wykonywanych na ćwiczeniach.

Ocena końcowa:
Ocena z zaliczenia ćw. projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość statystyki matematycznej
Podstawowa znajomość programowania w R

Recommended literature and teaching resources:

1 Balicki Andrzej: „Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne”, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2009
2 James G. i in.: „An Introduction to Statistical Learning with Applications
in R”, Springer Science, New York, 2013
3 Stanisz Andrzej: „Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL
na przykładach z medycyny”, Statsoft, Kraków, 2007.
4 Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
5 Panek T., Zwierzchowski J., „Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013.
6 Walesiak M., Gatnar E. (red): Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
7 Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Haładus Kinga, Wolak Jacek, Segmentacja rynku jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy danych, Krakow conference of young scientists 2015, Krakow, September 23-26, 2015

Additional information:

nie dotyczy