Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cyfrowa analityka danych
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-603-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Gaweł Bartłomiej (bgawel@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Gaweł Bartłomiej (bgawel@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do samodzielnej pracy analitycznej i projektowej w przedsiębiorstwach, bankach, jednostkach samorządowych, instytucjach i organizacjach IE1A_K03 Project
Skills
M_U001 Analizuje dane w różnych układach IE1A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Wyciąga wnioski w oparciu o wyniki analiz danych IE1A_W04 Project
M_W002 Identyfikuje narzędzia i metody przetwarzania zbiorów danych cyfrowych IE1A_W07
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do samodzielnej pracy analitycznej i projektowej w przedsiębiorstwach, bankach, jednostkach samorządowych, instytucjach i organizacjach - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Analizuje dane w różnych układach - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wyciąga wnioski w oparciu o wyniki analiz danych + - - + - - - - - - -
M_W002 Identyfikuje narzędzia i metody przetwarzania zbiorów danych cyfrowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka Wykładów

1. Podstawowe metody analityczne badania użyteczności.
2. Wdrożenie narzędzi analitycznych do modelowania ruchu klienta na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.
3. Analiza standardowych miar, raportów dotyczących nawigacji oraz zawartości witryny.
4. Definiowanie celi oraz modułu e-commerce – budowanie celi dla typowych wzorców stron internetowych (sklep, platforma blogowa etc.)
5. Analiza wyszukiwania w witrynie oraz podstawy analizy Google Search Console
6. Budowa segmentów klientów oraz analiza ruchu wielokanałowego, wprowadzenie do modeli atrybucji
7. Budowa testów A/B, analiza statystyczna – proste testy statystyczne, Bootstrap permutation test.
8. Analityka danych social media i wideo.
9. Automatyzacja raportowania danych z wykorzystaniem Google Data Studio/POWER BI.
10. Podstawy działania Google TAG Managera

Project classes:
Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do testów użyteczności strony internetowej – wywiad pogłębiony, budowanie person, card sorting, prototyping
2. Analiza konkurencji internetowej pod kątem rozwiązań użytecznościowych oraz SEO.
3. Budowa raportów analitycznych z wykorzystaniem Google Analytics.
4. Analiza efektywności kampanii reklamowej z wykorzystaniem analityki internetowej.
5. Testy A/B – podstawy i zasady automatyzacji.
6. Przygotowanie audytu analitycznego strony internetowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest średnią z ocen z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Beasley, Michael. 2014. UX i analiza ruchu w sieci : praktyczny poradnik, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Kaushik, Avinash. 2010. Web analytics 2.0 : świadome rozwijanie witryn internetowych, Gliwice: Wydawnictwo, Helion.
Croll A., Yoskowitz L: Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych, Helion 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None