Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wzorce projektowe
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-604-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
Gaweł Bartłomiej (bgawel@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze wzorcami projektowymi Bandy Czworga, koncepcją projektowania zorientowanego na dziedzinę (DDD) oraz wzorcami dla wybranych warstw aplikacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności w związku ze zmieniającym się technologiami i oczekiwaniami organizacji IE1A_K01, IE1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 potrafi współdziałać w grupie w sposób twórczy i przedsiębiorczy oraz prezentować efekty swojej pracy IE1A_K08, IE1A_K01, IE1A_K02, IE1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać wybrane wzorce projektowe w praktyce programistycznej IE1A_U10 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 potrafi przygotować projekt warstwy logiki biznesowej zgodnie z koncepcją Domain Driven Design IE1A_U10, IE1A_U06 Test,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 zna i rozumie koncepcję Domain Driven Design IE1A_W24, IE1A_W16 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 zna i rozumie wzorce projektowe IE1A_W12, IE1A_W21 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności w związku ze zmieniającym się technologiami i oczekiwaniami organizacji + - - - - - - - - - -
M_K002 potrafi współdziałać w grupie w sposób twórczy i przedsiębiorczy oraz prezentować efekty swojej pracy - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać wybrane wzorce projektowe w praktyce programistycznej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować projekt warstwy logiki biznesowej zgodnie z koncepcją Domain Driven Design - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie koncepcję Domain Driven Design + - - + - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie wzorce projektowe + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Warstwowa architektura oprogramowania
 2. Wzorce projektowe Bandy Czworga
 3. Koncepcja Domain Driven Design
 4. Wybrane wzorce warstwy logiki biznesowej
 5. Wzorce projektowe warstwy dostępu do danych
 6. Wprowadzenie do refaktoryzcji kodu

Project classes:

 1. Implementacja wybranych wzorców kreacyjnych
 2. Implementacja wybranych wzorców strukturalnych
 3. Implementacja wybranych wzorców czynnościowych
 4. Ćwiczenia z refaktoryzacji kodu
 5. Projekt i implementacja warstwy dostępu do danych
 6. Projekt warstwy logiki biznesowej wg koncepcji Domain Driven Design

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 8 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 30 h
Participation in lectures 8 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny końcowej jest średnia ocen uzyskanych na zajęciach projektowych (waga 0,5) oraz ocena z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,5). Ocena bazowa może być obniżona lub powiększona maksymalnie o 1 stopień w zależności od aktywności studenta na zajęciach projektowych oraz na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość obiektowych języków programowania (preferowany C#)
Umiejętność tworzenia i interpretacji modeli w języku UML
Znajomość środowisk programistycznych (preferowane Visual Studio)

Recommended literature and teaching resources:

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: „Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software”. Addison-Wesley, 1995.
M. Fowler: „Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe”. Helion, 2005.
S. Stelting, O. Maassen: “Applied Java Patterns”. Prentice Hall, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None