Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Thesis (licentiate)
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-606-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym IE1A_U15, IE1A_U01, IE1A_U14, IE1A_U07, IE1A_U09, IE1A_U08 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie IE1A_U14 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją IE1A_U15 Diploma thesis,
Review of a thesis
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. IE1A_W17, IE1A_W06, IE1A_W19, IE1A_W07, IE1A_W11, IE1A_W04, IE1A_W12, IE1A_W09, IE1A_W16, IE1A_W15, IE1A_W21, IE1A_W20, IE1A_W02, IE1A_W14, IE1A_W05, IE1A_W03, IE1A_W24, IE1A_W18, IE1A_W22, IE1A_W23, IE1A_W08, IE1A_W01, IE1A_W13, IE1A_W10 Diploma thesis,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Konsultacje z opiekunem/promotorem pracy dyplomowej dotyczące tematu, koncepcji i zakresu pracy dyplomowej.
Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy.
Studia literaturowe, budowa modeli i przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych lub przeprowadzenie analiz funkcjonowania systemów produkcyjnych.
Wnioskowanie odnośnie przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych oraz przeprowadzonych analiz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 250 h
Module ECTS credits 10 ECTS
Diploma thesis preparation 250 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest oceną średnią z ocen pracy dyplomowej określonej przez promotora i oceny określonej przez recenzenta pracy

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone zgodnie z regulaminem studiów AGH wszystkie zajęcia i praktyki dla kierunku studiów dla obowiązującego programu studiów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura i pomoce naukowe obejmują pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej.
Literatura jest uzgadniana podczas konsultacji z opiekunem/promotorem pracy dyplomowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak