Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-101-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZIE-1-103-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZIE-1-104-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-107-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-201-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIE-1-202-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-203-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Elective module (2 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS.

9
 
ZIE-1-211-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-212-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-213-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)

0
 
ZIE-1-206-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-207-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-208-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-209-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZIE-1-210-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-301-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-302-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-303-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-304-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

0
 
ZIE-1-305-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-306-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-308-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-310-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Elective module (3 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły w łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

Z_iie3_pusta

 

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-402-n 14 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
ZIE-1-403-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-404-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZIE-1-406-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-
ZIE-1-411-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective module (4 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZIE-1-412-n
The module has not been published by the person responsible for it.
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZIE-1-407-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-408-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-409-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-410-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-417-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-501-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-502-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-503-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIE-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-505-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
ZIE-1-506-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-508-n 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 2
-

Elective module (5 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZIE-1-509-n
The module has not been published by the person responsible for it.
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Seminaria/praktyki

 
ZIE-1-606-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Elective module (6 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 15 ECTS

15
 
ZIE-1-601-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-603-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-604-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-605-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-607-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-609-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-610-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-611-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZIE-1-613-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIE-1-614-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective module (4 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZIE-1-004-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-005-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-006-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-007-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-008-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-010-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-011-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective module (5 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZIE-1-012-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-013-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Fuzzy decision support systems
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-014-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-015-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Quantative measures in market risk theory
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-016-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective module (6 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 15 ECTS

15
 
ZIE-1-018-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-020-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-021-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-022-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-023-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-024-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-025-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-026-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZIE-1-027-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIE-1-028-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Elective module (3 semester IiE)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły w łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

Z_iie3_pusta

 
ZIE-1-001-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-002-n
The module has not been published by the person responsible for it.
International financial investments
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-003-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-