Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-103-IH-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIS-2-104-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-105-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-106-IH-n 18 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Physics

 
MIS-2-101-IH-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Elective P.E.

The rules for selecting groups/modules: -

0
 
MIS-2-112-IH-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Foreign Language - exam B2

2
 
MIS-2-102-IH-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-107-IH-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-108-IH-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-109-IH-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-110-IH-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-201-IH-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIS-2-202-IH-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIS-2-203-IH-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIS-2-204-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Moduły HES obieralne

5
 
MIS-2-208-IH-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
MIS-2-209-IH-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
MIS-2-210-IH-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-301-IH-n 24 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIS-2-302-IH-n 24 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIS-2-303-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIS-2-304-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok przedmiotów obieralnych - IwH

The rules for selecting groups/modules: W skład przedmiotów do wyboru wchodzą wszystkie przedmioty z innych specjalności niż zadeklarowana przez studenta oraz przedmioty do wyboru dla całego roku bezpośrednio wchodzące w skład niniejszego bloku obieralnego.

5
 
MIS-2-309-IH-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
MIS-2-310-IH-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
MIS-2-311-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-312-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-313-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-314-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
MIS-2-317-IH-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
MIS-2-318-IH-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+

Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 3 - niestacjonarne - IwTH

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot z listy

3
 
MIS-2-305-IH-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 3
-
MIS-2-306-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MIS-2-307-IH-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MIS-2-308-IH-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 3
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
MIS-2-402-IH-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-