Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-102-IO-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIS-2-103-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-104-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-105-IO-n 18 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Physics

 
MIS-2-101-IO-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Elective P.E.

The rules for selecting groups/modules: -

0
 
MIS-2-112-IO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Foreign Language - exam B2

2
 
MIS-2-106-IO-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-107-IO-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-108-IO-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-109-IO-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
MIS-2-110-IO-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-201-IO-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIS-2-202-IO-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIS-2-203-IO-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIS-2-204-IO-n 18 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Moduły HES obieralne

5
 
MIS-2-208-IO-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
MIS-2-209-IO-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
MIS-2-210-IO-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-301-IO-n 24 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIS-2-302-IO-n 24 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIS-2-303-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIS-2-304-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok przedmiotów obieralnych - IO

The rules for selecting groups/modules: W skład przedmiotów do wyboru wchodzą wszystkie przedmioty z innych specjalności niż zadeklarowana przez studenta oraz przedmioty do wyboru dla całego roku bezpośrednio wchodzące w skład niniejszego bloku obieralnego.

5
 
MIS-2-309-IO-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
MIS-2-310-IO-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
MIS-2-311-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-312-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-313-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-2-314-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
MIS-2-317-IO-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
MIS-2-318-IO-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+

Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 3 - niestacjonarne - IO

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot z listy

3
 
MIS-2-305-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MIS-2-306-IO-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 3
-
MIS-2-307-IO-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 3
-
MIS-2-308-IO-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
MIS-2-401-IO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-