Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sieci komputerowe
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-203-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Durak Jarosław (jdurak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Durak Jarosław (jdurak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole koordynującym działanie usług sieci komputerowych rodziny TCP/IP oraz samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. IM2A_K01 Activity during classes,
Report,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi przedstawić wykonany system sieciowy w sposób komunikatywny i potrafi określić warunki jego praktycznego wdrożenia. Podzielić pracę w zespole. IM2A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć prostą konfigurację urządzeń sieciowych warstwy drugiej i trzeciej wg modelu odniesienia ISO OSI. IM2A_U05, IM2A_U04, IM2A_U03 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi właściwie wykorzystać standardowe interfejsy komunikacyjne do zarządzania typowymi urządzeniami sieciowymi. IM2A_U05, IM2A_U04, IM2A_U03 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie działanie warstwowej budowy modułów funkcjonalnych realizujących usługi transmisji danych w sieciach komputerowych. IM2A_W07 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące działanie usług sieciowych z rodziny TCP/IP. IM2A_W07 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat działania wybranych protokołów sieci Internet IM2A_W07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole koordynującym działanie usług sieci komputerowych rodziny TCP/IP oraz samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przedstawić wykonany system sieciowy w sposób komunikatywny i potrafi określić warunki jego praktycznego wdrożenia. Podzielić pracę w zespole. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć prostą konfigurację urządzeń sieciowych warstwy drugiej i trzeciej wg modelu odniesienia ISO OSI. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi właściwie wykorzystać standardowe interfejsy komunikacyjne do zarządzania typowymi urządzeniami sieciowymi. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie działanie warstwowej budowy modułów funkcjonalnych realizujących usługi transmisji danych w sieciach komputerowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące działanie usług sieciowych z rodziny TCP/IP. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat działania wybranych protokołów sieci Internet + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do sieci

  Rozwój sieci komputerowych. Model sieciowy OSI pakiet/ramka, protokół. Topologie sieci.
  Podstawowe pojęcia: transmisja analogowa vs transmisja cyfrowa, media transmisyjne, szerokość pasma, przepustowość i przepływność kanału, kodowanie, modulacja/demodulacja, szybkość modulacji, techniki modulacji, kierunki i rodzaje transmisji, transmisja synchroniczna vs asynchroniczna,

 2. Protokoły sieciowe sieci lokalnych:

  Historia rozwoju standardu, rodzaje okablowania, warstwa fizyczna, warstwa MAC dostęp do medium, warstwa LLC, budowa ramki. Przełączanie w sieci ethernet, perspektywy rozwoju, wady ethernetu.
  VLAN-y, tworzenie, priorytety, konfiguracja przełączników. Zasada działania pierścienia TokenRing/IEEE802.5.
  Konstrukcja i sposób działania ATM. Co zostało po ATM we współczesnych technologiach.

 3. Sieci bezprzewodowe:WiFi/IEEE802.11

  Historia rozwoju, podobieństwa i różnice w stosunku do IEEE802.3. Budowa sieci WiFi, Standardy warstwa fizyczna, rozpraszanie sygnału, zarządzanie pasmem. Warstwa MAC, ramki zarządzające, budowa ramki danych.Bezpieczeństwo WiFi. IAPP i 802.11r. kierunki rozwoju.

 4. Inne sieci bezprzewodowe

  Standard IEEE802.16/Bluetooth. Standard IEEE802.15/WiMAX. Transmisja danych z wykorzystaniem technologi sieci komórkowych GPRS, EDGE, 3G, 4G.

 5. Technologie ostatniego kilometra

  Technologie dostępowe ostatniego kilometra v34/90/92, ISDN, xDSL, CATV, EPON. Implementacje standardu DOCSIS

 6. Technologie sieci rozległych

  Historia rozwoju: x25, FrameRelay, FDDI, Wprowadzenie do technologi synchronicznych sieci optycznych. Zagadnienia sieci telekomunikacyjnych: agregacja ruchu, SONET/SDH, PDH, STM.

 7. Protokól TCP/IP

  Adresowanie adres, maska, rozgłoszenie. Współpraca z warstwą 2 modelu OSI. Pakiet IP, ICMP, IGMP. Warstwa transportowa, pakiet UDP, pakiet TCP, sesja, stany połączenia, zarządzanie przepływem. Fragmentacja, enkapsulacja. Porty i gniazda.

 8. Protokoły warstwy aplikacji.

  Historia rozwoju. Struktura i działanie DNS. Rodzaje zapytań. Rekordy DNS. Rodzaje serwerów. Pakiet pytania i odpowiedzi. Zagrożenia związane z DNS. Działanie resolwera w Windows i Linux. HTTP, SMTP, POP3, LDAP, Telefonia IP

 9. Sieciowe systemy plików

  CIFS/SMB (MS Network) NFS. Zagadnienia spójności pamięci podręcznej. Rozproszone systemy plików DFS, GFS, Hadoop.

 10. Bezpieczeństwo sieci

  Zagadnienia bezpieczeństwa transmisji informacji, szyfrowanie, tunelowanie, VPN, zapory ogniowe, modele zabezpieczeń, IDS/NIDS.

Laboratory classes:
 1. Warstwa I modelu OSI

  Realizacja okablowania, pomiary jakości sygnału, zgodność ze standardami – certyfikacja okablowania

 2. IEEE802.11 (WiFi)

  Charakterystyki rozpraszania sygnału. Zależność mocy nadajnika i zasięgu sygnału. Skanowanie sieci. Charakterystyka przenoszenia klienta pomiędzy AP w sieciach infrastrukturalnych

 3. Inne sieci bezprzewodowe BlueTooth

  Badanie zależności szybkości przesyłania sygnału w zależności od odległości, wersji i klasy mocy urządzeń

 4. Optymalizacja serwerów WWW

  Charakterystyki różnych serwerów www w zależności od ich konfiguracji. Optymalizacja pod kątem serwowania dużej ilości małych stron statyczny vs dużych pocji danych w ramach długich sesji.

 5. Strumieniowanie

  Techniki strumieniowania danych multimedialnych

 6. Routing i DNS

  Trasowanie pakietów w sieci Internet

 7. TCP/IP

  Sniffing. Wykrywanie protokołów i portów. Skanery bezpieczeństwa IP

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 9 h
Participation in laboratory classes 9 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OCK = OCL*0,8 +OKolZal*0,2

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Instrukcje do ćwiczeń zamieszczone na stronie WWW przedmiotu
2. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe wyd 4, Helion, Warszawa 2004
3. M. Sportack, Sieci komputerowe, Księga eksperta wyd 2, Helion 2004
4. P. Gajewski, St. Wszelak, Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKiŁ, Warszwa 2008
5. L. Jonathan, P. Roshan, Bezprzewodowe sieci LAN 802.11 podstawy, PWN, Warszwa 2007
6. Craig Hunt, TCP/IP Administracja sieci, Read ME, Łódź 1996
7. Paul Albitz, C. Liu, DNS i BIND, Read Me, Warszawa 1999
8. A. S. Tanenbaum. Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty, WNT, Warszwa 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None