Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Objętościowe kształtowanie metali i stopów
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-206-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Sińczak Jan (sinczak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Sińczak Jan (sinczak@agh.edu.pl)
Chyła Paweł (pchyla@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowanego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników IM2A_U05 Report
M_U002 Potrafi zaprojektować proces wytwarzania materiałuzarówno pod wzgledem wymagań technologicznych jak i logistyczno-organizacyjnych IM2A_U09 Execution of a project
M_U003 Ma umiejętność doboru stopów metali do różnych zastosowań technicznych IM2A_U10 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania związanego z zastosowaniem CAMS oraz CAMD IM2A_W04 Examination
M_W002 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej IM2A_W05 Examination
M_W003 Rozumie metodykę projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, zna dostepne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia IM2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowanego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować proces wytwarzania materiałuzarówno pod wzgledem wymagań technologicznych jak i logistyczno-organizacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność doboru stopów metali do różnych zastosowań technicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania związanego z zastosowaniem CAMS oraz CAMD + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie metodykę projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, zna dostepne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ogólna charakterystyka metod kształtowania objętościowego na zimno, półgorąco i gorąco
2. Kształtowanie wyciskaniem
3. Kinematyka płynięcia materiału w procesach kształtowania objętościowego
4. Klasyfikacja wyrobów, cechy fizyczne i własności mechaniczne wyrobów
5. Parametry technologiczne procesów kształtowania objętościowego detali maszyn
6. Budowa i konstrukcja oprzyrządowania technologicznego
7. Konstrukcja wyprasek, określanie kształtu i wymiarów wstępniaków oraz liczby operacji
8. Obliczanie siły prasowania, wielkości nacisków jednostkowych w procesie spęczania
9. Technologia kucia i wyznaczenie siły nacisku w procesie dziurowania
10. Proces wyciskania: rozkład odkształceń i siła nacisku
11. Procesy prasowania na zimno
12. Procesy walcowania na gorąco
13. Technologie kucia na kuźniarkach
14. Walcowanie przedkuwek
15. Walcowanie odkuwek
16. Wytwarzanie wyrobów kuto-walcowanych typu kół kolejowych, obręczy i pierścieni z zastosowaniem kucia i walcowania: linie technologiczne, maszyny
17. Technologia kucia w warunkach tiksoforming
18. Kucie z zastosowaniem nadplastyczności
19. Kucie w warunkach izotermicznych
20. Kucie w automatach kuźniczych: gniazda i procesy technologiczne
21. Automatyzacja procesów kuźniczych

Laboratory classes:

1. Procesy kształtowania objętościowego odkuwek – wyznaczanie rozkładu intensywności odkształceń
2. Kucie matrycowe z wypływką – wpływ kształtu wsadu na wypełnienie wykroju matrycy
3. Analiza procesu kształtowania wielowykrojowego – optymalizacja liczby operacji kucia
4. Proces kucia dokładnego w matrycach składanych – wyznaczanie rozkładu naprężeń średnich, naprężenia uplastyczniającego oraz wielkości siły kucia
5. Wyznaczenie parametrów kucia w warunkach nadplastyczności
6. Ocena rozkładu odkształceń w procesie wyciskania
7. Numeryczna analiza procesów kształtowania objętościowego w matrycach otwartych i zamkniętych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 134 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 21 h
Participation in laboratory classes 21 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

*0,4 + ocena egzaminu *0,6

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Sińczak J. (red.): Podstawy procesów przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2010
2. Sińczak J.: Kucie dokładne. UWN-D AGH, Kraków, 2007
3. Łukaszek-Sołek A., Sińczak J.: Inżynieria jakości w przetwórstwie. UWN-D AGH, Kraków, 2006
4. Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT, Warszawa, 1987
5. Wasiunyk P.: Teoria procesów kucia i prasowania. WNT, Warszawa, 1990
6. Skubisz P., Sińczak J., Bednarek S., Łukaszek-Sołek A.: Technologie kucia matrycowego. ARBOR, Kraków 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak