Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIS-1-101-n 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9
+
GIS-1-102-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-104-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GIS-1-105-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-1-106-n 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIS-1-108-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Basic subjects

 
GIS-1-103-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIS-1-201-n 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
GIS-1-202-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-203-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-204-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Basic subjects

 
GIS-1-211-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-213-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GIS-1-205-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-208-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-209-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-210-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 2, kier. IŚ I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GIS-1-206-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-212-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIS-1-308-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-302-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-303-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
GIS-1-309-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Basic subjects

 
GIS-1-305-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-306-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-307-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

J. Język obcy (n) - semestr 1/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-304-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-401-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Basic subjects

 
GIS-1-402-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-403-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-404-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIS-1-406-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIS-1-407-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

6
 
GIS-1-410-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-411-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-412-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-413-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

J. Język obcy (n) - semestr 2/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-409-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects

 
GIS-1-501-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-502-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-503-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GIS-1-505-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIS-1-506-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIS-1-510-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

5
 
GIS-1-512-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-513-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-514-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-515-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-516-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-517-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

J. Język obcy (n) - semestr 3/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-508-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects

 
GIS-1-620-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-621-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-622-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

14
 
GIS-1-602-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIS-1-604-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
GIS-1-606-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Biogas - energy and fuel from waste
9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-608-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-610-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-612-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-613-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-1-614-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-1-615-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-1-618-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

J. Język obcy (n) - semestr 4/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

5
 
GIS-1-609-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5
+

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects

 
GIS-1-702-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIS-1-703-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

12
 
GIS-1-706-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIS-1-707-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-709-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-710-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-713-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne 2 (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GIS-1-701-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-704-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIS-1-705-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

E. Praktyki i proces dyplomowania I st.

 
GIS-1-802-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-807-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIS-1-808-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 8, kier. IŚ I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

4
 
GIS-1-803-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-804-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Przedmiot obcojęzyczny obieralny

The rules for selecting groups/modules: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GIS-1-801-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-805-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-806-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-809-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-810-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-811-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-812-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-813-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-814-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-