Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-2-102-IK-n 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-106-IK-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 4
+

Non-technical

 
DIS-2-105-IK-n 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-109-IK-n 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
-

Other Basic

 
DIS-2-103-IK-n 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIS-2-104-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DIS-2-101-IK-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-107-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-108-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-202-IK-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Other Basic

 
DIS-2-201-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna - semestr 2

The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

15
 
DIS-2-231-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-232-IK-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-233-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-234-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-307-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna - semestr 3

The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

10
 
DIS-2-331-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-332-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-333-IK-n 10 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 28 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-305-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-306-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-302-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-303-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-304-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
DIS-2-409-IK-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-410-IK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-411-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-412-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-413-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-415-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-416-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-417-IK-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-418-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-419-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-420-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-421-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-422-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-423-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-424-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-431-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-432-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-433-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-434-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-