Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Lecture
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-104-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Czyż Marta (mczyz@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość potrzeby kreatywnego, innowacyjnego oraz racjonalnego podejścia w poszukiwaniach potencjalnych kierunków własnego rozwoju naukowego NZ3A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wskazać potencjalne kierunki dalszych badań związanych z prezentowaną problematyką nauk o zarządzaniu NZ3A_U05 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 posiada pogłębioną wiedzę związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań w zakresie nauk o zarządzaniu NZ3A_W02 Participation in a discussion
M_W002 posiada pogłębioną wiedzę na temat najnowszych osiągnięć naukowych związanych z prezentowaną szczegółową problematyką nauk o zarządzaniu NZ3A_W02 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość potrzeby kreatywnego, innowacyjnego oraz racjonalnego podejścia w poszukiwaniach potencjalnych kierunków własnego rozwoju naukowego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wskazać potencjalne kierunki dalszych badań związanych z prezentowaną problematyką nauk o zarządzaniu + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada pogłębioną wiedzę związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań w zakresie nauk o zarządzaniu + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada pogłębioną wiedzę na temat najnowszych osiągnięć naukowych związanych z prezentowaną szczegółową problematyką nauk o zarządzaniu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady prezentujące wyniki dotychczasowych badań naukowych prowadzonych przez samodzielnych pracowników Wydziału Zarządzania AGH z zakresu nauk o zarządzaniu połączone z dyskusją o potencjalnych kierunkach dalszych badań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie na podstawie obecności. Wymagany jest udział w co najmniej 50% z 10 godzin wykładów (5 wykładów)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Każdy z prowadzących przedstawia wyniki badań własnych

Additional information:

None