Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nobel Memorial Prize laureates in Economics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-105-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje się samodzielnością myślenia przy wyciąganiu wniosków na podstawie wyników dotychczasowych badań innych autorów NZ3A_K01 Essay
M_K002 Docenia wpływ badań naukowych w naukach ekonomicznych na rozwój współczesnej gospodarki NZ3A_K02 Essay
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać widzę w dowolnym obszarze nauk ekonomicznych NZ3A_U05 Essay
M_U002 Umie przedstawiać wyniki swoich badań w postaci pisemnej nadającej się do publikacji NZ3A_U06 Essay
M_U003 Potrafi interpretować wpływ wyników badań i nowych teorii na rozwój nauk ekonomicznych NZ3A_U02 Essay
Knowledge
M_W001 Posiada szeroką wiedzę na temat osiągnięć współczesnych nauk ekonomicznych NZ3A_W01 Essay
M_W002 Zna wyniki badań wybranych laureatów Nagrody Nobla w naukach ekonomicznych NZ3A_W02 Essay
M_W003 Posiada wiedzę na temat różnorodnych metod badawczych stosowanych w naukach ekonomicznych NZ3A_W03 Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje się samodzielnością myślenia przy wyciąganiu wniosków na podstawie wyników dotychczasowych badań innych autorów - - - - + - - - - - -
M_K002 Docenia wpływ badań naukowych w naukach ekonomicznych na rozwój współczesnej gospodarki - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać widzę w dowolnym obszarze nauk ekonomicznych - - - - + - - - - - -
M_U002 Umie przedstawiać wyniki swoich badań w postaci pisemnej nadającej się do publikacji - - - - + - - - - - -
M_U003 Potrafi interpretować wpływ wyników badań i nowych teorii na rozwój nauk ekonomicznych - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada szeroką wiedzę na temat osiągnięć współczesnych nauk ekonomicznych - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna wyniki badań wybranych laureatów Nagrody Nobla w naukach ekonomicznych - - - - + - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat różnorodnych metod badawczych stosowanych w naukach ekonomicznych - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

(Całość realizowana metodą e-learningu)

Celem zajęć jest przygotowanie eseju na temat osiągnięć naukowych wybranego laureata Nagrody Nobla w ekonomii i jego wkładu do do rozwoju nauk ekonomicznych.
Przygotowanie eseju pozwoli na zrozumienie złożoności nowych koncepcji naukowych w ekonomii oraz rozwinięcie warsztatu badawczego związanego z gromadzeniem wiedzy literaturowej oraz umiejętnością jej syntezy i publikowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in e-learning classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny eseju przygotowanego przez studenta

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. Jasiński L. (2015), Nobel z ekonomii 1969-2014, Key Text, Warszawa.
  2. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Paliński A. (2013), Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier, Uczelniane Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Additional information:

None