Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-101-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-102-n 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
ZNZ-3-104-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Elective Modules - specializing modules - Z 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2

2
 
Expand/collapse content
ZNZ-3-103-n 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-105-n 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-201-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-202-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZNZ-3-204-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-206-n 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
-

Elective Modules - specializing modules - Z 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 1

1
 
ZNZ-3-203-n 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-205-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-301-n 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 4
+
ZNZ-3-302-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-303-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-401-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-402-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-403-n 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-501-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ZNZ-3-502-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-503-n 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-601-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-602-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-603-n 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-701-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-702-n 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-801-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-802-n 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
-