Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIP-1-106-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Basic subjects

 
GIP-1-103-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-104-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIP-1-105-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-107-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Moduły podstawowe

 
GIP-1-101-n 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 6
+
GIP-1-102-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIP-1-201-n 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
GIP-1-202-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIP-1-205-n 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Basic subjects

 
GIP-1-203-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
GIP-1-206-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
GIP-1-207-n 9 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIP-1-212-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GIP-1-204-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIP-1-208-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIP-1-209-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIP-1-210-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIP-1-211-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIP-1-301-n 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
GIP-1-307-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIP-1-303-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-306-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-312-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Basic subjects

 
GIP-1-305-n 18 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

J. Język obcy (n) - semestr 1/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-304-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIP-1-410-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Basic subjects

 
GIP-1-401-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-406-n 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIP-1-415-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

J. Język obcy (n) - semestr 2/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-408-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Przedmioty obieralne dla sem.4, kier. ZiIP I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

7
 
GIP-1-402-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-403-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-404-n
-
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIP-1-405-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-407-n
-
18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-409-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects

 
GIP-1-501-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-502-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
GIP-1-503-n 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-504-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-506-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-509-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

J. Język obcy (n) - semestr 3/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIP-1-508-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Przedmioty obieralne dla sem.5, kier. ZiIP I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

4
 
GIP-1-505-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-507-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-510-n
-
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIP-1-517-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-521-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects

 
GIP-1-601-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-602-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-1-612-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

J. Język obcy (n) - semestr 4/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

5
 
GIP-1-604-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5
+

Przedmioty obieralne dla sem.6, kier. ZiIP I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

10
 
GIP-1-603-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-606-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-607-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-608-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-609-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-610-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-611-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects

 
GIP-1-701-n 18 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GIP-1-702-n 18 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Praktyki

 
GIP-1-717-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne 2 (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GIP-1-706-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIP-1-709-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Przedmioty obieralne dla sem.7, kier. ZiIP I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

10
 
GIP-1-703-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-704-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
GIP-1-705-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-708-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-711-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-714-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-715-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa inżynierska

 
GIP-1-801-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIP-1-802-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot obcojęzyczny obieralny

The rules for selecting groups/modules: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GIP-1-807-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-808-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIP-1-809-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-810-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-811-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-812-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-813-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-814-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-1-815-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Przedmioty obieralne dla sem.8, kier. ZiIP I stopnia (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

7
 
GIP-1-803-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-804-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-805-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-806-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-1-816-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-1-817-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-