Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 2 degree

 
ZZIP-2-101-PR-n 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-102-PR-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-2-103-PR-n 12 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 28 5
+
ZZIP-2-104-PR-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
ZZIP-2-105-PR-n 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-2-106-PR-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-2-107-PR-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-108-PR-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 2 degree

 
ZZIP-2-201-PR-n 12 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 26 4
+
ZZIP-2-202-PR-n 8 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 22 4
+
ZZIP-2-203-PR-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 3
+
ZZIP-2-204-PR-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-205-PR-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-2-206-PR-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-207-PR-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-2-208-PR-n 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZZIP-2-212-PR-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Jezyk obcy B2+ niestacjonarne

2
 
ZZIP-2-209-PR-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZIP-2-210-PR-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZIP-2-211-PR-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 2 degree

 
ZZIP-2-301-PR-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 2
-
ZZIP-2-305-PR-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective modules - ZiIP 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych z grupy modułów humanistyczno-społecznych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZIP-2-302-PR-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-

Elective modules - ZiIP 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-303-PR-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmiot HS

 
ZZIP-2-001-PR-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules - ZiIP 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-004-PR-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-2-005-PR-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-