Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical aspects of labor law
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-002-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Moduł pozwoli studentom uzupełnić wiedzę z zakresu prawa pracy a także nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych przepisów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi umiejętnie wykorzystać poznane przepisy w praktyce ZP2A_U01, ZP2A_U13 Case study
M_U002 Student potrafi rozliczać czas pracy pracowników ZP2A_U13 Case study
Knowledge
M_W001 Student zna najważniejsze przepisy prawa pracy i zasady ich stosowania w stosunku pracy ZP2A_W06, ZP2A_W16 Test results
M_W002 Student zna swoje prawa i obowiązki oraz prawa i obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy ZP2A_W06, ZP2A_W16 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi umiejętnie wykorzystać poznane przepisy w praktyce - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozliczać czas pracy pracowników - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna najważniejsze przepisy prawa pracy i zasady ich stosowania w stosunku pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna swoje prawa i obowiązki oraz prawa i obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Najważniejszych przepisy prawne związane z zatrudnianiem i utrzymaniem pracownika w organizacji
Aspekty związane z zatrudnianiem pracownika
Prawa i obowiązki pracownicze wynikające ze stosunku pracy
Prawa i obowiązki pracodawcy
Kluczowe aspekty związane z czasem pracy
Rozwiązanie umowy o pracę.

Auditorium classes:

1. Zatrudnienie pracownicze czy cywilnoprawne – co się bardziej opłaca – ujęcie pracownika i pracodawcy – plusy i minusy każdego rozwiązania.

2. Nawiązanie stosunku pracy – on-boarding – induction – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w oczach nowego pracownika.

3. Prawidłowy obieg dokumentacji w firmie – elementy RODO – teczki osobowe – jakie dane wolno zbierać i przetwarzać, jak zabezpieczyć dane wrażliwe w spółce.

4. Jak skutecznie negocjować z pracodawcą/pracownikiem. Dlaczego zarabiam tak mało? – jak sobie z tym poradzić.

5. Trudne rozmowy w pracy – brak awansu, konflikt w pracy, brak zaangażowania, zawiedzone oczekiwania pracownika, nadmierna krytyka w stosunku do pracodawcy, mobbing, dyskryminacja, etc. – jak rozmawiać o sprawach ważnych z klasą.

6. Rozwiązanie stosunku pracy – jak się rozstać bez emocji i pretensji.

7. Urlopy pracownicze – odwołnie z urlopu – urlop na żądanie.

8. Czas pracy – praca w godzinach nadliczbowych – czy muszę się na to zgodzić?

9. Medycyna pracy i ryzyko zawodowe – wypadek w pracy.

10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – szkolenia – dofinansowanie – urlop szkoleniowy – umowy lojalnościowe.

11. Zakaz konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy – co to oznacza w praktyce?

12. Uprawnienia rodzicielskie – urlop macierzyński, wychowawczy, ojcowski, tacierzyński, adopcja.

13. Spór w sądzie pracy – komisja pojednawcza – roszczenia pracownika/pracodawcy.

14. Zbiorowe prawo pracy – jak powołać zw. zawodowy, pogotowie strajkowe, strajk, lokaut, negocjacje z organizacją związkową.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią artytmetyczną ocen z pozytywnego zaliczenia testu i analizy przypadków

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Kodeks Prawa Pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia poprowadzi praktyk pani Katarzyna Palczewska.

Katarzyna Palczewska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunków: filologia angielska i amerykanistyka. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Projektami oraz Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Od 8 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w dużych międzynarodowych firmach z branży IT i lotnictwa. W pracy skupia się na takich obszarach jak prawo pracy, kształtowanie relacji na linii firma-pracownik, bezpieczeństwo danych, nowoczesne systemy motywacyjne, efektywne przywództwo, komunikacja wewnętrzna, CRS oraz zarządzanie zmianą.