Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Employee Experiences Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-210-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zarządzania doświadczeniami pracowników i ich znaczenia w procesach marketingowych np. obsługi klienta.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wprowadzać praktyki i procedury mające na celu budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników ZP2A_K02
M_K002 Potrafi skutecznie kreować elementy zarządzani doświadczeniami pracowników ZP2A_U14, ZP2A_U16, ZP2A_U15
Skills
M_U001 Potrafi dokonać diagnozy organizacji wskazując obszary wymagające doskonalenia i zaprojektować oraz wprowadzić system mierników montorujących doświadczenia pracowników ZP2A_U04, ZP2A_U06
Knowledge
M_W001 Zna sposoby zarządzania doświadczeniami pracowników służące kreowaniu pozytywnych i inspirujących doświadczeń ZP2A_U14, ZP2A_U16, ZP2A_W06, ZP2A_U04, ZP2A_U15, ZP2A_U06
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wprowadzać praktyki i procedury mające na celu budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi skutecznie kreować elementy zarządzani doświadczeniami pracowników + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać diagnozy organizacji wskazując obszary wymagające doskonalenia i zaprojektować oraz wprowadzić system mierników montorujących doświadczenia pracowników + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna sposoby zarządzania doświadczeniami pracowników służące kreowaniu pozytywnych i inspirujących doświadczeń + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zarzadzanie doświadczeniami pracowników a orientacja marketingowa przedsiebiorstwa
 2. Diagnoza organizacji i tworzenie systemu mierników dla monitorowania doświadczeń pracowników
 3. Pozytywny potencjał organizacji i zarządzanie zaangażowaniem
 4. Marka pracodawcy
Auditorium classes:
 1. W jaki sposób dobrostan pracowników przekłada sie na doświadczenia klientów
 2. Pozytywne doświadczenia rekrutacji i selekcji
 3. Retencja pracowników
 4. Pozytywne doświadczenia w procesie zarzadzania zmianą
 5. Pozytywne doświadczenia w procesach rozwoju
 6. Pozytywne doświadczenia w procesie zarządzania zmianą
 7. W jaki sposób dobrostan pracowników przekłada sie na doświadczenia klientów
 8. W jaki sposób dobrostan pracowników przekłada sie na doświadczenia klientów
 9. W jaki sposób dobrostan pracowników przekłada sie na doświadczenia klientów
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 50 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu skorygowana (70 %) o ocenę aktywności (30 %) na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Lewicka D.(2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa
Lewicka D. (2014), Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa
Wojtaszczyk K. ( 2012), Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Lewicka D.(2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa
Lewicka D. (2014) Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa
Krot K. Lewicka D.( 2016) Zaufanie w organizacji innowacyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
Krot K., LewickaD. (2016), Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę , Marketing i Rynek R. 23 nr 3 s. 400–410.
Lewicka D., (2016), Jak zatrzymać wartościowych pracowników w organizacji? : wyzwania dla strategicznego ZKL (zarządzania kapitałem ludzkim) W: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444 S. 274–284.

Additional information:

None