Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-101-ZF-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-2-102-ZF-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-2-103-ZF-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-104-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZP-2-105-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZP-2-106-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZP-2-107-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Jezyk obcy B2+ niestacjonarne

2
 
ZZP-2-108-ZF-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZP-2-109-ZF-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZP-2-110-ZF-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-201-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZP-2-202-ZF-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-2-203-ZF-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-2-204-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-205-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-206-ZF-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective module (2 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS

3
 
Expand/collapse content
ZZP-2-208-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-302-ZF-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-2-303-ZF-n 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-304-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-305-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-309-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective module (3 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-306-ZF-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-403-ZF-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective module (4 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-402-ZF-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZP-2-407-ZF-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective module (3 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-001-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-2-002-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Elective module (4 semester - management_MSc)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-003-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-2-004-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-2-005-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-2-006-ZF-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZP-2-007-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-008-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-010-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-