Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatyczne systemy kadrowe
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-303-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Stosuje zasady profesjonalnego ZZL przy wspomagając się adekwatnymi narzędziami informatycznymi ZP2A_K08, ZP2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać problemy kadrowe przy użyciu technik komputerowych ZP2A_U20, ZP2A_U13 Execution of a project
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia komputerowe w administracji kadrowej i procesach zarządzania personelem (projektowanie struktur organizacyjnych, procesu rekrutacji, selekcji i doboru kadr) ZP2A_U08, ZP2A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Definiuje rodzaje i cechy systemów informatycznych we wspomaganiu decyzji personalnych ZP2A_W21, ZP2A_W13 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Stosuje zasady profesjonalnego ZZL przy wspomagając się adekwatnymi narzędziami informatycznymi + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozwiązywać problemy kadrowe przy użyciu technik komputerowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia komputerowe w administracji kadrowej i procesach zarządzania personelem (projektowanie struktur organizacyjnych, procesu rekrutacji, selekcji i doboru kadr) - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje rodzaje i cechy systemów informatycznych we wspomaganiu decyzji personalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Cechy systemów informatycznych we wspomaganiu decyzji personalnych
2. Analiza i projektowanie struktur informacyjno-decyzyjnych zarządzania kadrami
3. Metody wyszukiwania i eksploracji danych
4. Zasady doboru systemów informatycznych w zarządzaniu kadrami

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 2 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 8 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 26 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykonania projektu, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu – Informatyka
dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
T. Kozłowski, http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/informatyzacja_hrm/artykuly/69058,zintegrowac_systemy.html
H. Sroka, Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

S.Ziółkowski, Strategia IT jako podstawa strategii ogólnej przedsiębiorstwa W: Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2003,
S.Ziółkowski, Organizacje przyszłości : wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciach, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Katowice 2015,

Additional information:

None