Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Human Resources Analytics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-304-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

Treść przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu tworzenia i wykorzystania narzędzi analitycznych w projektowaniu, monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych działań w obszarze ZZL.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przeanalizować i w sposób syntetyczny oraz klarowny zaprezentować wyniki prowadzonych pomiarów i analiz ZP2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć podstawowe mierniki oraz narzędzia badawcze na potrzeby realizacji działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ZP2A_W15, ZP2A_W14, ZP2A_W11, ZP2A_W10 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi zidentyfikować najważniejsze źródła danych i informacji do analiz programów i procesów HR ZP2A_W11
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze narzędzia wspierające analitykę w HR ZP2A_W11 Activity during classes,
Test
M_W002 Zna podstawowe mierniki służące do analizy efektywności i oceny podstawowych procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi ZP2A_W15, ZP2A_W10 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przeanalizować i w sposób syntetyczny oraz klarowny zaprezentować wyniki prowadzonych pomiarów i analiz - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć podstawowe mierniki oraz narzędzia badawcze na potrzeby realizacji działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować najważniejsze źródła danych i informacji do analiz programów i procesów HR + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze narzędzia wspierające analitykę w HR + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe mierniki służące do analizy efektywności i oceny podstawowych procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in lectures 8 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe (60%)
Aktywność na zajęciach (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None