Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-1-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-1-103-n 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-1-104-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-107-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-201-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-1-202-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-1-203-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZP-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)

0
 
ZZP-1-209-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZP-1-210-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZP-1-211-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZP-1-213-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZP-1-214-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Elective module (2 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS

9
 

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-301-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZP-1-303-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZP-1-304-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZP-1-305-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

0
 
ZZP-1-302-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZP-1-306-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZP-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZP-1-308-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZP-1-309-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Elective module (3 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

zarz_lic3

 

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-401-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZZP-1-403-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZP-1-405-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-1-407-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective module (4 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-406-n
The module has not been published by the person responsible for it.
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZZP-1-402-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZP-1-404-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZP-1-408-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZP-1-409-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZP-1-410-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-501-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZP-1-503-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZP-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZP-1-507-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZP-1-508-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective module (5 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-506-n
The module has not been published by the person responsible for it.
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
ZZP-1-601-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 10
-

Elective module (6 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18
 
ZZP-1-602-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-603-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-604-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-605-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-606-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-607-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-610-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-611-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective modules - Z 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZZP-1-612-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZZP-1-613-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective module (4 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-004-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-005-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-006-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-008-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-009-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-010-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-011-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective module (5 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZP-1-007-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-012-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-013-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-014-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Corporate governance
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-015-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-016-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-017-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective module (6 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18
 
ZZP-1-020-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-021-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-022-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-023-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-024-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-025-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-026-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-027-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-028-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective modules - Z 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZZP-1-018-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZZP-1-019-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Elective module (3 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

zarz_lic3

 
ZZP-1-001-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Design thinking in management
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-002-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZP-1-003-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-