Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Common modules for all specialties

 
EAR-2-101-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

 
EAR-2-109-KS-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

przedmioty specjalnościowe

 
EAR-2-102-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
EAR-2-103-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAR-2-104-KS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAR-2-105-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
EAR-2-106-KS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-

Humanistic course 1 (ISS, ISZ, KSS)

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmioty z grupy. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

2
 
EAR-2-107-KS-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EAR-2-108-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization - the new challenges of a new world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-110-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Who is the man? Contemporary controversy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-111-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-112-KS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-113-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

AR2 1

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z dwóch bloków obieralnych

10
 

blok obieralny Robotyka

 
EAR-2-177-KS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAR-2-178-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

blok obieralny Zintegrowane Systemy Sterowania i Monitoringu

 
EAR-2-167-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAR-2-168-KS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EAR-2-202-KS-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
EAR-2-203-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EAR-2-204-KS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAR-2-205-KS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAR-2-220-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Humanistic course 2 (ISS, ISZ, KSS)

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmioty z grupy (inny niż w ramach modułu Przedmiot Humanistyczny 1). Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

2
 
EAR-2-209-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization - the new challenges of a new world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-211-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-212-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-213-KS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-214-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-215-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-216-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-217-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Humanistic course no 2 for master studies
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAR-2-218-KS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAR-2-219-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy (GO)

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EAR-2-201-KS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
EAR-2-207-KS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
EAR-2-210-KS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

AR2 2

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego z dwóch modułów: Robotyka 2 lub Zintegrowane Systemy Sterowania i Monitoringu 2

15
 

Robotyka 2

 
EAR-2-276-KS-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
EAR-2-277-KS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
EAR-2-278-KS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Zintegrowane Systemy Sterowania i Monitoringu 2

 
EAR-2-208-KS-s 42 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
EAR-2-267-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAR-2-268-KS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Common modules for all specialties

 
EAR-2-301-KS-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Thesis

 
EAR-2-306-KS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective course I, semester III

The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

3
 
EAR-2-303-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAR-2-307-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective course II, semester III

The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

3
 
EAR-2-304-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAR-2-305-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAR-2-310-KS-s 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Seminarium dyplomowe AiR 2 stopień stacjonarne

The rules for selecting groups/modules: wybór jednej z trzech grup

1
 
EAR-2-302-KS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
EAR-2-308-KS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
EAR-2-311-KS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-