Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
RBE-3-101-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Non-technical

 
RBE-3-102-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Szkolenie pedagogiczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
RBE-3-103-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RBE-3-204-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium doktoranckie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Mathematics

 
RBE-3-201-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Non-technical

 
RBE-3-203-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
RBE-3-206-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pedagogiczne

 
RBE-3-205-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka zawodowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 1
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RBE-3-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium doktoranckie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-303-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-304-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Mathematics

 
RBE-3-301-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RBE-3-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium doktoranckie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-402-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Metody probabilistyczne w dynamice i teorii sterowania
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Pedagogiczne

 
RBE-3-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka zawodowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 1
-

Physics

 
RBE-3-403-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Moduł obieralny 1 z dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn

The rules for selecting groups/modules: Doktorant wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RBE-3-404-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-406-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Współczesne metody diagnostyki konstrukcji
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RBE-3-501-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium doktoranckie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-502-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Dynamika układów dyskretno-ciągłych
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-503-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Współczesne trendy w technologiach wytwarzania
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Moduł obieralny 2 z dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn

The rules for selecting groups/modules: Doktorant wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RBE-3-504-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-505-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Metoda elementów graniczych w obliczeniach elementów konstrukcji maszyn
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RBE-3-601-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium doktoranckie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-602-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Współczene trendy w konstrukcji maszyn
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
RBE-3-603-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zastosowanie MES w analizie układów fizycznych 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Pedagogiczne

 
RBE-3-604-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka zawodowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 1
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RBE-3-701-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium doktoranckie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-702-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zastosowanie MES w analizie układów fizycznych 2
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RBE-3-801-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium doktoranckie
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
RBE-3-802-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wykłady zamawiane
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
-

Pedagogiczne

 
RBE-3-803-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka zawodowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 1
-