Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
GBG-3-102-s
*
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 21 3
-
GBG-3-104-s
*
7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
GBG-3-105-s 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
GBG-3-204-s
*
7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
-

Non-technical

 
GBG-3-201-s
*
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
GBG-3-202-s
*
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
GBG-3-203-s
*
14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
-
GBG-3-207-s 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Przedmioty techniczne

 
GBG-3-205-s 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GBG-3-206-s
*
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
GBG-3-302-s 7 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Non-technical

 
GBG-3-301-s
*
7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
GBG-3-305-s 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
+

Przedmioty techniczne

 
GBG-3-304-s
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
GBG-3-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
*
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
GBG-3-402-s
*
7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
+

Przedmioty techniczne

 
GBG-3-403-s
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2
-
GBG-3-404-s
*
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
-
GBG-3-405-s
*
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty techniczne

 
GBG-3-501-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
GBG-3-502-s
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2
-
GBG-3-503-s
*
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty techniczne

 
GBG-3-601-s
*
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
GBG-3-602-s
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2
-
GBG-3-603-s
*
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2
-
GBG-3-604-s
*
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty techniczne

 
GBG-3-701-s
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2
-
GBG-3-702-s
*
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GBG-3-704-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GBG-3-705-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-