Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-2-102-RM-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-2-103-RM-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-2-104-RM-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GBG-2-105-RM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-2-101-RM-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-2-109-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-2-106-RM-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GBG-2-107-RM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-108-RM-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Moduł humanistyczno-społeczny I

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GBG-2-143-RM-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-2-144-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot obieralny

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z wymienionych przedmiotów

2
 
GBG-2-110-RM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-111-RM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-112-RM-s
-
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-113-RM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-114-RM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-115-RM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-119-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-2-201-RM-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-2-202-RM-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-2-203-RM-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-2-204-RM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-209-RM-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-2-214-RM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-2-206-RM-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-2-210-RM-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Język obcy specjalistyczny

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GBG-2-205-RM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GBG-2-207-RM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GBG-2-208-RM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-2-302-RM-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-2-304-RM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-305-RM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Moduł humanistyczno-społeczny 2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GBG-2-340-RM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-2-341-RM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GBG-2-301-RM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-321-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-322-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-323-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBG-2-324-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-325-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-326-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-327-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-328-RM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-2-329-RM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-