Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody wytwarzania barwnych szkieł
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-101-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych CE2A_K08 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_K002 potrafi współpracować w grupie i przekazywać w zrozumiały sposób informacje dotyczące skomplikowanych procesów technologicznych CE2A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie CE2A_U03 Examination,
Presentation,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstawie badań spektrofotometrycznych; CE2A_U05 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii oraz modyfikacji powierzchniowej szkieł (powłoki barwne, techniki zdobienia szkieł) CE2A_W05, CE2A_W02 Presentation,
Execution of laboratory classes,
Examination
M_W002 student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii barwy, mechanizmu barwienia szkieł oraz projektowania składów szkieł o określonej barwie; CE2A_W06 Presentation,
Execution of laboratory classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi współpracować w grupie i przekazywać w zrozumiały sposób informacje dotyczące skomplikowanych procesów technologicznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstawie badań spektrofotometrycznych; + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii oraz modyfikacji powierzchniowej szkieł (powłoki barwne, techniki zdobienia szkieł) + - - - - + - - - - -
M_W002 student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii barwy, mechanizmu barwienia szkieł oraz projektowania składów szkieł o określonej barwie; + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Barwa szkła i jej liczbowa charakterystyka.
Metody barwienia szkieł i emalii. Barwniki jonowe i koloidalne. Pigmenty emalierskie. Barwienie szkieł w masie. Przemysłowe metody syntezy szkieł i szkliw barwnych.
Wpływ podstawowego składu chemicznego szkła na barwę.
Wpływ warunków wytopu na barwę syntetyzowanego szkła. Rola obróbki termicznej. Warunki łączenia barwników.
Szkła zamącone. Barwienie szkieł zamąconych.
Szkła szare i czarne.
Barwne emalie transparentowe i kryjące. Emalie na szkło.
Powierzchniowe barwienie szkła.
Techniki zdobienia szkieł;

Seminar classes:

Seminaria dotyczące rozszerzenia zagadnień poruszanych na wykładach z uwzglednieniem preferencji studentów.
Zajęcia terenowe – wyjad technologiczny do huty szkła

Ćwiczenia praktyczne
- synteza szkieł barwnych (przygotowanie zestawów, wytop szkieł, odprężanie);
- spektrofotometryczna i liczbowa charakterystyka barwy szkieł;
- powierzchniowe barwienie wyrobów szklanych metodą zol-żel (przygotowanie roztworu, nanoszenie powłok, obróbka termiczna);

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 137 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Participation in fieldworks 8 h
Participation in practical classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 18 h
Preparation for classes 29 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OS=0,5P+0,5R
OK=0,7E+0,3OS

gdzie:
E-egzamin
R-wygłoszenie refaratu
P-sprawozdanie z zajęc praktycznych
OS – ocena z zajęć seminaryjnych
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
Nowotny W. Szkła barwne, Arkady, Warszawa 1969
Nassau K. The Physics and Chemistry of Colours, J. Wiley &sons, INC, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None