Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wzornictwo przemysłowe
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-102-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy CE2A_K03 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma niezbędną wiedzę dotycząca zasad wzornictwa przemysłowego, posiada podstawowe informacje niezbędne do projektowania wyrobów z ceramiki i szkła Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych CE2A_W10 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma niezbędną wiedzę dotycząca zasad wzornictwa przemysłowego, posiada podstawowe informacje niezbędne do projektowania wyrobów z ceramiki i szkła + - - - - + - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie w tematykę zajęć

  Czym jest wzornictwo przemysłowe. Wprowadzenie w tematykę wzornictwa w ceramice w ujęciu historycznym

 2. Szukanie inspiracji

  Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy i wywołanie dyskusji związanej z tematem powstawania nowych produktów, skąd się biorą pomysły i gdzie ich szukać.

 3. Przedmiotowy i podmiotowy aspekt wzornictwa

  Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy dotyczącej tematyki wzornictwa przemysłowego i projektowania przemysłowego z uwzględnieniem aspektów przedmiotowych i problemowych

 4. Podstawy ergonomii

  Zastosowanie zasad ergonomii w wyrobach ceramicznych

 5. Podstawowe kryteria wymagane od nowych produktów

  Kryteria stawiane nowym produktom. Analiza poprzez określenie ludzkich potrzeb, tendencji rynkowych, czy możliwości ich wykonania przy aktualnym stanie technologicznym. Kryteria jakości, bezpieczeństwa, zezwoleń prawnych i

 6. Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu

  Celem wykładów jest zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni projektant, a jaką technolog w procesie tworzenia nowych produktów w zakładach ceramicznych. Przedstawienie problemów i płaszczyzn możliwych ich rozwiązań

 7. Podstawowe kryteria wymagane od nowych produktów

  Kryteria stawiane nowym produktom. Analiza poprzez określenie ludzkich potrzeb, tendencji rynkowych, czy możliwości ich wykonania przy aktualnym stanie technologicznym. Kryteria jakości, bezpieczeństwa, zezwoleń prawnych i obowiązujących przepisów

 8. Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu

  Celem wykładów jest zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni projektant, a jaką technolog w procesie tworzenia nowych produktów w zakładach ceramicznych. Przedstawienie problemów i płaszczyzn możliwych ich rozwiązań

 9. Etapy powstawania nowych produktów
Seminar classes:
Prezentacje studentów

Prezentacje studentów – związane z tematyką zagadnień omówionych na wykładzie z zakresu wzornictwa wyrobów ceramicznych dotyczących wybranych dziedzin w technologii ceramiki użytkowej. Prezentacje dotyczyć będą określonej tematyki (np. procesy powstawania nowych wyrobów, ergonomia w codziennym życiu, cykl życia produktu, materiały a produkcja, kanały dystrybucji i inne) z podziałem na rodzaj wykorzystanych materiałów oraz ich przeznaczenia nie tylko w ceramice..

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 20 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 15%
Znajomość pozyskiwanej samodzielnie wiedzy: 15%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None