Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Procesy wypalania szkliw i dekoracji
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-103-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej CE2A_K04 Activity during classes,
Oral answer
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje CE2A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
M_K003 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy CE2A_K03 Activity during classes,
Oral answer
M_K004 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne CE2A_K07 Activity during classes,
Oral answer
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań CE2A_U04 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_U002 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu CE2A_U05 Activity during classes,
Scientific paper
Knowledge
M_W002 zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych CE2A_W03
M_W003 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej CE2A_W05
M_W004 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych CE2A_W10 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
M_W005 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich CE2A_W11 Presentation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej - - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - - - - - - -
M_K003 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - + - - - - -
M_K004 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań - - - - - + - - - - -
M_U002 ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W002 zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych - - - - - + - - - - -
M_W003 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej + - - - - + - - - - -
M_W004 ma poszerzoną wiedzę na temat zasad, metod, technik i narzędzia stosowanych przy projektowaniu wyrobów ceramicznych - - - - - - - - - - -
M_W005 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Szkliwa ceramiczne

  Szkliwa, geneza, podział, właściwości, sposoby przedstawiania składów. Struktura, szkliwa porcelanowe, szkliwa sanitarne, szkliwa płytkowe, szkliwa szklano-krystaliczne, metody i techniki modyfikacji właściwości szkliw ceramicznych

 2. Procesy zachodzące podczas wypalania szkliw

  Wypalanie szkliw porcelanowych, sanitarnych, płytkowych, szkliwa dekoracyjne i specjalne. Procesy zachodzące w objętości szkliw.

 3. Procesy zachodzące podczas wypalania szkliw

  Procesy zachodzące na kontakcie szkliwo-masa ceramiczna. Dopasowanie szkliwa do czerepu. Punkty krytyczne procesu wypalania.

 4. Wady szkliw_1

  Podział i identyfikacja defektów szkliw ceramicznych, intensywność występowania, wpływ warunków wypalania na powstawanie defektów

 5. Wady szkliw_2

  Nakłucia i pęcherze, morfologiczna analiza, mechanizm powstawania nakłuć; identyfikacja typów nakłuć, metody zapobiegania

 6. Wady szkliw_3

  Zbieganie się szkliw, niewłaściwe krycie powierzchni wyrobów, łuszczenie, odpryskiwanie (lime pop) i pękanie szkliw, geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 7. Wady szkliw_4

  Zanieczyszczenia szkliw, miejscowe zielone przebarwienia szkliw, niedopalania i przepalanie szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 8. Wady szkliw_5

  Szorstkość, falowanie, dołki na powierzchni szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 9. Wady szkliw_6

  Odcienie barwy, miejscowe matowienia szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 10. Barwniki ceramiczne

  Barwa, definicje, sposoby przedstawiania barw, postrzeganie barw przez człowieka, barwy w ceramice. Systematyka barwników, mechanizmy powstawania barwy w technologii ceramiki, sposoby otrzymywania barwników, odcienie barwy

 11. Wady dekoracji

  Błędy wypalania farb ceramicznych: plamy, rozpłynięcia, odpryskiwanie, rysy i pęknięcia, zbiegania i marszczenie farb. Wady dekoracji kalką ceramiczną: przenoszenie kalki, wady kolorystyczne, wady związane z błoną ochronną kalki, Wady dekoracji tampodrukowych: przenoszenie farb, wady wypalania. Dekoracje metalami szlachetnymi: wybłyszczanie / matowienie metali szlachetnych, ścieranie dekoracji, odpryskiwanie.

 12. Wady dekoracji

  Wady sitodruku bezpośredniego i pośredniego: wady ekranów sitowych i silikonowych, wady związane z pastami sitodrukowymi, ostrość dekoracji,, kratery i rybie oczka, wyrywanie szkliwa. Wady nadruków bezstykowych (JetPrinting): wady związane z „atramentami, wady nadruku, wady wypalania nadruków

 13. Metody I techniki dekorowania wyrobów ceramicznych – metody wszkliwne
 14. Metody I techniki dekorowania wyrobów ceramicznych – metody podszkliwne i naszkliwne
Seminar classes:
 1. Grupa tematyczna – wady szkliw

  Analiza wybranych wad szkliw, obserwacje pod mikroskopem optycznym oraz konfokalnym wad szkliw, opis, rozpoznanie przyczyn, charakterystyka defektu. Zastosowanie mikroskopii elektronowej do analizy defektów szkliw. Inne techniki badania wad.

 2. Grupa tematyczna – wady dekoracji

  Analiza wybranych wad dekoracji, obserwacje pod mikroskopem optycznym oraz konfokalnym wad dekoracji, opis, rozpoznanie przyczyn, charakterystyka defektu. Zastosowanie zaawansowanych technik do badania przyczyn występowania wad dekoracji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 40 h
Contact hours 20 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin 85%
Kolokwium zaliczeniowe 15%

Prerequisites and additional requirements:

Brak wstępnych i dodatkowych wymagań

Recommended literature and teaching resources:

1. R. A. Eppler, D. R. Eppler – Glazes and glass coatings; The American Ceramic Society
2. K. Petris – Ceramic transfer printing; Cerami Publication Co. 2012
3. A. Turner – Surface decoration book; Ed. A. Turner, 2010
4. M. Mills – Surface design for ceramics; LESK&Ceramics, 2008
5. A. Turmer – Surface decoration: Finishing techniques; Ed. A. Turner, 2008
6. A. Turner – Glazes: materials, recipes and techniques; The American Ceramic Society, 2004
7. J. Farris – The complete guide to decorating with ceramic tile; Rockport Publishers, 2007
8. A. Turner – Glazes and Glazing: Finishing Techniques; The American Ceramic Society, 2008
9. V. Sanz, C. Ribes, Y. Bautista, C. Feliu, and Y. Reig – Technical Evolution of Ceramic Tile Digital Decoration; Digital Fabrication 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None