Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-2-215-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-214-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-213-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-212-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-222-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-299-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-257-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-285-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-229-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-271-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-243-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-214-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-226-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-309-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-307-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-215-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-224-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-209-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-209-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-209-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Korozja materiałów budowlanych
Course of study:
2017/2018
Code:
CCE-2-209-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ćwiczy swoją uwagę i doskonali umiejętność szybkiej analizy prezentowanego problemu. Ma równocześnie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych poprzez późniejszą wymianę notatek z innymi studentami/studentkami. Test
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. Test
M_U002 Student potrafi określić przyczynę wystąpienia korozji i dobrać odpowiednie środki zaradcze. Test
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. Test
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ćwiczy swoją uwagę i doskonali umiejętność szybkiej analizy prezentowanego problemu. Ma równocześnie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych poprzez późniejszą wymianę notatek z innymi studentami/studentkami. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić przyczynę wystąpienia korozji i dobrać odpowiednie środki zaradcze. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi postawami dotyczącymi zagadnień
trwałości i korozji materiałów budowlanych. W związku z szerokim zakresem omawianego
zagadnienia zajęcia zostały podzielone na kilka części, które obejmują najważniejsze aspekty
trwałości i korozji materiałów budowlanych są to:
1. Czynniki kształtujące trwałość materiałów budowlanych
2. Korozja chemiczna materiałów budowlanych
3. Mrozoodporność materiałów budowlanych
4. Trwałość betonu w warunkach wysokich temperatur
5. Reakcja kruszywo – alkalia w betonie
6. Erozja, abrazja, kawitacja – korozja fizyczna
7. Korozja i trwałość szkła budowlanego
8. Trwałość tworzyw sztucznych
9. Warunki trwałości drewna
Ze względu powszechność stosowania betonu oraz ze względu na złożoność procesów
korozyjnych w nim występujących zagadnienie korozji betonu i ochrony przed nią zostanie
zaprezentowane bardziej szczegółowo.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego oraz oceny z aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości dotyczące technologii materiałów budowlanych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu, PolskiCement/PWN 2010
2. Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
3. Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
4. Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
5. Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
6. Tokarski Z., Wolfke S.: Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa 1969
7. Czasopismo “Szkło i Ceramika”
8. Czasopismo "Materiały Budowlane
9. Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None