Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-105-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

 
CCE-1-102-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCE-1-106-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-109-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Physics

 
CCE-1-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Chemia ogólna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
CCE-1-101-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 9
+
CCE-1-110-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Wstęp do matematyki

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CCE-1-103-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CCE-1-104-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
CCE-1-206-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

 
CCE-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Physics

 
CCE-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Chemia nieorganiczna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

11
 
CCE-1-201-s 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11
+
CCE-1-202-s 45 0 75 0 0 30 0 0 0 0 0 150 11
+

Historia

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z dwóch modułów

1
 
CCE-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Język obcy

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy.
Blok Język obcy realizowany jest w semestrach 3, 4, 5 i 6 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych.

0
 
Expand/collapse content
CCE-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
CCE-1-221-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
CCE-1-222-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Matematyka kurs

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CCE-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-310-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Non-technical

 
CCE-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
CCE-1-301-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 7
+
CCE-1-302-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
CCE-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 7
+
CCE-1-304-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wprowadzenie do wzornictwa
30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Język obcy

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

0
 
Expand/collapse content
CCE-1-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
CCE-1-309-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
CCE-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Reakcje w ciele stałym

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

2
 
CCE-1-306-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-307-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-403-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CCE-1-408-s 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 3
-

Non-technical

 
CCE-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
CCE-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CCE-1-402-s 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 6
+

Język obcy

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

5
 
Expand/collapse content
CCE-1-404-s
The module has not been published by the person responsible for it.
French B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmiot anglojęzyczny(DF)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot. Pełna lista i opisy w semestrze 0.

3
 
Expand/collapse content
CCE-1-406-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-410-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-504-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-505-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-506-s 15 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

 
CCE-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
CCE-1-503-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zasady projektowania wyrobów użytkowych
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
CCE-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+

Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) I

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Expand/collapse content
CCE-1-508-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-511-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-602-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CCE-1-605-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CCE-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-612-s 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240 4
-

Non-technical

 
CCE-1-608-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-

Other Basic

 
CCE-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Ceramika

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa moduły

6
 
CCE-1-609-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCE-1-613-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCE-1-614-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

3
 
CCE-1-603-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-
CCE-1-604-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-

Przedmioty obieralne kierunkowe(Cf) II i III

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa przedmioty z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

4
 
Expand/collapse content
CCE-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-615-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-616-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-701-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Non-technical

 
CCE-1-711-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
CCE-1-702-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy konserwacji i rewitalizacji zabytków
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-703-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CCE-1-704-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CCE-1-705-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CCE-1-706-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

 
CCE-1-710-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-006-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Experimental methods in solid state chemistry
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-009-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-010-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-011-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-012-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-016-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-018-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Chemistry and technology of cementitous materials
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-019-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-1-020-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-021-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCE-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-022-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-023-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-024-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-025-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-026-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-027-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-028-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-029-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-030-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-031-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-033-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-034-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-035-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-036-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-037-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-040-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-047-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-051-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-052-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCE-1-005-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-038-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-039-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-041-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-042-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-043-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-044-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-045-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-046-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-048-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-049-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-050-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Próżnia w badaniach materiałów
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-053-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-055-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-056-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Technologia cienkowarstwowa
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-057-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-058-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-059-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-