Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia ceramiki
Course of study:
2017/2018
Code:
CCB-1-003-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło na temat historii rozwoju Świata. Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie, że znajomość podstawowych zagadnień historii ceramiki jest dla niego ważna, bo zdobywa wiedzę ogólną służącą lepszemu poznaniu Świata. Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K003 Student rozumie, że w ramach przedmiotu Historia Ceramiki ma szansę pogłębić swoje zainteresowania. Activity during classes,
Oral answer,
Presentation
M_K004 Student wie, że będzie absolwentem uczelni technicznej ale jednocześnie rozumie, że jako absolwent uczelni wyższej powinien posiadać wiedzę pozatechniczną. Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło na temat historii rozwoju Świata. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie, że znajomość podstawowych zagadnień historii ceramiki jest dla niego ważna, bo zdobywa wiedzę ogólną służącą lepszemu poznaniu Świata. - - - - - + - - - - -
M_K003 Student rozumie, że w ramach przedmiotu Historia Ceramiki ma szansę pogłębić swoje zainteresowania. - - - - - + - - - - -
M_K004 Student wie, że będzie absolwentem uczelni technicznej ale jednocześnie rozumie, że jako absolwent uczelni wyższej powinien posiadać wiedzę pozatechniczną. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu

  Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.

 2. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka,

  Zajęcia będą dotyczyć starożytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.

 3. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego

  Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską.

 4. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich,

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 5. Ceramika Dalekiego Wschodu

  Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej.

 6. Ceramika europejska

  Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Prześledzą rozwój produkcji fajansów włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedzą się kto i gdzie stworzył europejska porcelanę oraz zapoznają sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany w Europie.

 7. Ceramika angielska,

  Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych.

 8. Fajanse i porcelana w Polsce

  Zajęcia będą związane z historią produkcji porcelany i fajansu na ziemiach należących kiedyś do Polski i obecnych terenach naszego kraju.

 9. Metody badań ceramiki archeologicznej

  Na tym wykładzie studenci poznają odpowiedź na pytanie: Jak zabytki ceramiczne odkrywają swoją historię ?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 20 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Participation in fieldworks 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ok=0,6 prezentacja na wybrany temat+0,4 obecność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach jest wymagana.
W ramach jednych zajęć student samodzielnie ma odwiedzić jedno z krakowskich muzeów (Muzeum Narodowe, Muzeum na Wawelu…) gdzie prezentowana jest historyczna ceramika.

Recommended literature and teaching resources:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None